DUBLĂ LANSARE DE CARTE LA 70 DE ANI AI POETULUI IOAN NISTOR

Scris de Paula Horotan. Posted in Cultura


Biblioteca Județeană Satu Mare și Editura „Citadela” organizează marți, 10 decembrie 2019, cu începere de la ora 1500, la Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr” din Satu Mare, un dublu eveniment editorial pentru a-l serba pe profesorul, poetul, criticul literar și publicistul sătmărean Ioan Nistor, la ceas aniversar.
Vor fi aduse în fața publicului cititor două lucrări: volumul de versuri Aproape, semnat de poetul Ioan Nistor, și cel de-al doilea,biografic și aniversar, îngrijit și editat de Aurel Pop, cu titlul Ioan Nistor – 70.
Volumul Aproape a văzut lumina tiparului în anul 2018 la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca în condiții grafice deosebite și însumează 68 de poeme. Ilustrația copertei reproduce lucrarea Viziune – 2014 a doamnei Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Poetul ne convinge cu a sa Arta poeticăsă deschidem cartea și să pătrundem simbolurile și mesajele versului său:
te uiţi şi tu în lume cu un ochean timid / din cele şapte poduri doar unul e solid / se risipeşte viţa ai grijă de răsad / prin norii trişti copiii se-mpleticesc şi cad
nu bea din apa ce nu ţi se cuvine / şi nici n-o tulbura când crezi că-ţi aparţine / pentru că-n şapte ape blestemul nu se spală / vorba în plus e-otravă deşi crezi că e goală
şi-oricât de naltă e flacăra iubirii / când untdelemnu-ţi seacă sortită-i năruirii / dar dintr-o creangă bună, fii sigur, la soroc / nu va ieşi un vierme, va creşte un boboc


Volumul biografic și omagial Ioan Nistor – 70  a apărut tot în 2018, la Editura Citadela. Editorul lucrării, Aurel Pop, mărturisește în cuvântul său argumentativ: (...) cunoscându-l foarte bine (...), m-am hotărât să-i îngrijesc și să-i editez un volum aniversar. E o carte-bilanț despre activitatea sa pe multiple planuri: profesor la catedră, poet bine apreciat de critica literară, dovadă primirea în rândul membrilor Uniunii Scriitorilor din România în anul 2000. A prestat o bogată activitate publicistică, fiind prezent în mai multe reviste din România și străinătate, iar creația lui poetică a fost tradusă în limbi de circulație internațională. A scris cu mare atenție despre cărțile confraților săi și mai ales despre cărțile tinerilor autori sătmăreni. De asemenea, a participat la importante manifestări pe plan local, național și internațional.
În replică, dând glas prin intermediul slovei scrise gândurilor sale, în articolul care deschide volumul, Rânduri septuagenare..., Ioan Nistor mărturisește: Cartea care a rezultat e totuși o chestiune personală. Poate fi utilă confraților de condei, de azi, de mâine, dar cu adevărat va intra în zestrea strânsă pentru a o dărui familiei și urmașilor familiei mele...E în plus un prilej de autoevaluare. Și ceea ce mi-a plăcut e că am fost obligat de situație să privesc îndărăt, să recitesc și să cântăresc dintr-o ochire toate cele scrise de mine și toate cele oglindite în părerile altora. (...) În acest spirit al dorinței de a dărui, mă simt îndrituit să transmit tuturor celor care vor răsfoi acest „dosar” (incomplet) un respectuos și amical salut. În același timp, le dau cuvântul!
Cele peste 300 de pagini ale volumului Ioan Nistor – 70 oglindesc viața și activitatea omului de cultură, cititorii având prilejul să regăsească Repere biografice, Participări la evenimente culturale, Biografia operei, Evocări comemorative, Referințe despre autor și operă, Volume publicate, „Laudatio”, Din referințe critice despre autor, Opinii critice „in extenso”, Dialoguri în timp care îl surprind pe Ioan Nistor atât în postura de intervievat, cât și în cea de realizator de interviuri. Ultimul capitol, Memoria fotografiei, reflectă, prin intermediul imaginilor, viața și activitatea omului, profesorului, poetului și publicistului Ioan Nistor.
La eveniment sunt invitați să participeoameni de cultură, scriitori și jurnaliști, managerii şi directorii instituțiilor de cultură, dascăli, colaboratorii și prietenii autorului, precum și publicul sătmărean pasionat de literatură.
Date biografice despre autor:

Ioan Nistor (n. 5 decembrie 1948, Prilog, județul Satu Mare). Studii: Liceul Teoretic Negrești Oaș, Institutul Pedagogic Baia Mare și Facultatea de Litere a UBB Cluj-Napoca.
Volume publicate:

1. Versuri:În umbra ipotezei, Editura Litera, București, 1989; Scara dintre cuvinte, Editura Timpul, Iași, 1998; Elegiile maligne, Editura Solstițiu, Satu Mare, 2000; Floarea de asfalt, Editura Axa, Botoșani, 2001; Vertebrele strigătului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003; Metamorfoze(versuri pentru copii), Editura Emia, Deva, 2007; Nervul optic, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010; Atlantidele văzduhului, Editura Limes, 2012; Pietre de fulger, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.

2. Versuri în ediții bilingve: Poezii/Versek, trad. Balázs Béla, Editura AB-ART, Bratislava și Editura Dellart, Cluj-Napoca, 2010; În flăcările păpădiilor/In the Flames of Dandelions, în oglindă: Carolyn Mary Kleefeld, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014; Semințe căutătoare de vânt/Wind-Seeding Seeds, în oglindă: Ioan Nistor – Bill Wolak, ediție bilingvă, trad. în limba română de Olimpia Iacob, English Version: Olimpia Iacob & Bill Wolak, Editura Citadela, Satu Mare, 2016.
3. Versuri în antologii: Antologia poeților ardeleni contemporani, de Eugeniu Nistor și Iulian Boldea, Editura Ardealul, 2003; Cuvinte, Almanah literar, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2006; Scriitorii la ei acasă, antologie de Ioana Micle, Cluj-Napoca, Dacia XXI, 2010; Trepte de marmură, vol. 1, antologie de Ana Dejeu, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2010; Cenușa tăcerii, antologie de autor, Editura Tipo Moldova, Iași, 2011; Promenada scriitorilor – Almanah ilustrat, volum alcătuit de Irina Petraș, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012; Antologie de poezie română contemporană (Anthologie de poésie roumaine contemporaine, Contemporary romanian poetry anthology, Anthologie der heutigen rumanischen dichtung) vol. I, ediție în limbile română, franceză (trad. Raluca Iancu), engleză (trad. Irina Șerbu) și germană (trad. Radu Hristu Buiuca), Editura Tipo Moldova, 2013; Satu Mare – poezie și arhitectură, antologie de G. Vulturescu, Editura Solstițiu, Satu Mare, 2014; Lumina care cântă – mozaic liric – Antologie internațională bilingvă, trad. Olimpia Iacob & Jim Kacian, Editura Emia, Deva, 2014; Antologie – Afirmarea, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2016; Transilvania din cuvinte. O antologie alcătuită de Irina Petraș, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017.
4. Eseuri, cronici literare, studii monografice
La granița cu steaua polară – o schiță sentimentală a Țării Oașului (studiu istoric și etnofolcloric) în Țara Oașului, album fotografic realizat de Ștefan Iancu, editură neprecizată, Satu Mare, 2006, ediția a II-a 2009; Strigătura și dansul ideilor, schiță monografică Ioan Chioreanu –Oaș, Citadela, 2011; Accente deschise; cărți și autori din Nord-Vest, cronici literare, Citadela, 2012; Reflexele textelor. Note de lectură, Citadela, 2013; Aurel Gurghianu – Poezia cotidianului, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; eseuri în: Mihai Eminescu și scriitorii sătmăreni (Documente de istorie literară – Studii critice), volum coordonat de G. Vulturescu, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015; Mirajul ghilimelelor, cărți, autori, texte, Citadela, Satu Mare, 2017.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2022