FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR din JUDEŢELE COVASNA, HARGHITA şi MUREŞ protestează față de amplasarea statuii scriitorului comunist și antiromân Sütö Andras la Târgu Mureș

Scris de RGN. Posted in Sos Romania


Comunitatea românească din cele trei judeţe reprezentată de asociaţiile şi fundaţiile care acţionează sub cupola Forumului Civic, puse în slujba apărării cauzei naţionale este indignată de trocul politic pus la cale între U.D.M.R. şi o formaţiune politică zis – românească ca în schimbul votului pentru postul de viceprimar al municipiului – o funcţie efemeră să se voteze proiectul de hotărâre privind amplasarea statuii scriitorului comunist Sütö Andras, un personaj politic controversat şi implicat prin atitudini publice antiromâneşti după anul 1990, se arată în protestul FCRCHM preluat de Romanian Global News.


NOTĂ DE PROTEST

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR din JUDEŢELE COVASNA, HARGHITA şi MUREŞ, senzor social şi de atitudine civică pentru apărarea cauzei naţionale, respectul pentru valorile cultural – istorice autentice şi în intenţia manifestă de a păstra un spirit de concordie între toate comunităţile etnice trăitoare în Transilvania, promovarea valorilor şi aspiraţiilor care ne unesc, în contextul civilizaţiei europene,

adresează

următoarea Notă de protest Consiliului local al municipiului Târgu Mureş, precum şi domnului primar Dr. Dorin FLOREA.

1. Numele lui Sütö Andras este asociat cu acela de doctrinar comunist şi îl plasează în direcţia de orientare a comunismului internaţionalist de tip kominternist, al cărui înflăcărat promotor a fost după instaurarea dictaturii staliniste în România postbelică şi a fost totodată demnitar loial până la rangul de deputat în prima şi cea mai cruntă, cea mai antidemocratică perioadă caracterizată prin teroare care a atentat la fiinţa naţională şi a filonului de cultură tradiţional românesc.

2.    Nu a luat nici o atitudine, dimpotrivă a banalizat şi a luat apărarea celor care s-au făcut vinovaţi de atrocităţi împotriva populaţiei româneşti şi evreieşti din Ardealul de Nord, în timpul ocupaţiei hortyste, iar după anul 1990 personalitatea lui a fost un port – drapel al antiromânismului promovat de o parte însemnată a formatorilor de opinie aflaţi atunci în fruntea maghiarimii, împiedicând astfel şansa unei reconcilieri naţionale şi a unei construcţii democratice pe tărâm constituţional în România.

3. Partidele politice şi consilierii aleşi prin votul întregii comunităţi tîrgu – mureşene şi-au asumat responsabilitatea reprezentării corecte în acest for deliberativ în care să hotărască asupra problemelor majore şi de durată pentru întreaga comunitate şi nicidecum să se lase atraşi de aspecte facile şi decorative lipsite de profunzime şi de realitatea provocărilor care stau în faţa autorităţilor societăţii româneşti şi implicit ale municipiului.

4. Împânzirea spaţiilor publice din Transilvania cu însemne şi statui care exclud pe români, mai mult jignesc şi reverberează vremuri vetuste cu cortegiul de nenorociri aduse din negura istoriei, dublată de manifestări publice cu husari călări şi uniforme care amintesc de fapte sângeroase sunt în măsură să jignească memoria însângerată a martirilor, toate aceste acţiuni sunt îndreptate împotriva populaţiei româneşti.

5. Afişarea cu trufie nemeşească a statuilor a unor pretins monumente ale celor care au singurul merit de a-i fi oprimat şi urât pe români în existenţa lor de la origini pe pământ românesc, cu tendinţa de a-i exclude din istorie, cu complicitatea unor oficiali români constituie o gravă eroare, o imitare a actului de autoritate, este profund antidemocratic.

6. Punerea pe soclu a lui Sütö Andras, este un nou fals adăugat la galeria unor controversate şi sinistre personaje, care jigneşte poporul român la el acasă, tot ceea ce a întreprins în timpul vieţii conturat ca un exponent al comunismului neo - kominternist, rezultă ca o dovadă a convingerilor sale, cei care îl promovează în posteritate se fac că uită adevărul şi prezintă o biografie selectivă albită şi reciclată artificial.

7. Un om de cultură, un scriitor poate fi o personalitate demnă de respect pentru posteritate atunci când are sentimente exprimate militant, pentru respectul fiinţei umane, pentru armonie inter – etnică, pentru înţelegerea diversităţii culturale. Sütö Andras a făcut tocmai contrariul, pentru că şi-a mobilizat energia şi popularitatea în rândul maghiarilor pentru separatism şcolar şi etnic, constant şi cu intransigenţă a dat frâu liber antiromânismului.

8.    Reamintim domnului primar de greşeala pe care au mai făcut-o consilierii săi cu aproape 10 ani în urmă, când din calcule politice meschine au dat un vot al trădării în disputa străzilor Kossuth vs. Călăraşi, folosind energii şi banii contribuabililor pentru susţinerea hotărârii nedrepte în justiţie, ceea ce ar fi fost demn pentru o cauză mai nobilă.

Dacă istoria se repetă, acum, în cunoştinţă de cauză înseamnă că abdicarea de la responsabilităţi şi adevăr, este o constantă deliberată.

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/index.php?option=com_content&view=article&id=12998:forumul-civic-al-romanilor-din-judeele-covasna-harghita-i-mure-protesteaz-fa-de-amplasarea-statuii-scriitorului-comunist-i-antiroman-suetoe-andras-la-targu-mure&catid=52:asociatii--ambasade&Itemid=73

Share
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020