România membră a Uniunii Europene. 2007 – 2020

Scris de Dr. Gheorghe Firczak. Posted in Politica


Atunci, în Decembrie 1989, nu ne gândeam ce perspective sublime se deschid pentru ţara noastră prin schimbarea structurilor, ideologiilor şi sistemului de valori odată cu înlăturarea dictaturii care a închis orice perspectivă de evoluţie democratică pentru România. Aderarea şi integrarea în Uniunea Europeană a fost determinată şi de succesul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, de martiriul celor care şi-au vărsat sângele pentru viitorul ţării noastre.
Cineva neavizat, foarte uşor îşi poate pune întrebarea în ce măsură oamenii au nevoie şi pot înţelege ce înseamnă Uniunea Europeană. Răspunsurile pot fi şi trebuie să fie multiple, evident, pe înţelesul tuturor.
Uniunea Europeană este o realitate care rezultă din însăşi evoluţia istorică a bătrânului continent. Este o realitate juridică, politică, economică, culturală, dar şi o stare de spirit. Pentru noi, cei trecuţi de vârsta primei tinereţi, explicaţiile, argumentele pot fi de natură teoretică astfel încât să atingem pragmatismul european, să câştigăm acea stare de spirit europeană. Drumul parcurs de cei mai tineri este oarecum diferit de al nostru.

Ei trebuie educaţi în aşa fel, încât europenismul să devină o stare de spirit pentru ei şi, în acest context să reuşească prin teorie să atingă acel pragmatism atât de necesar. Ei trebuie să se nască deja europeni, când deschid ochii să simtă că sunt deopotrivă români şi europeni sau chiar europeni şi români. Dacă această îmbinare devine biunivocă astfel încât semnificaţiile să treacă dincolo de o anumită argumentaţie, înseamnă că reuşita este deplină. Valorizarea în cadrul dialogului cu cetăţenii, a apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană, trebuie să reprezinte o activitate susţinută astfel încât aceştia să asocieze multiple informaţii. Istoria, geografia, elemente de beletristică universală, muzica, artele plastice, iată o sumă de surse de informaţii care permit românilor să-şi formeze o viziune de ansamblu asupra universalităţii Uniunii Europene.
În mod evident, înţelegerea fenomenului comportă o serie de riscuri pe care trebuie să le evităm în cea mai mare măsură. Nu este câtuşi de puţin facil, ca cineva, să cunoască pe deplin esenţa Uniunii Europene. Cu toate acestea, noi,  deschidem drumul unui nou dialog, care să permită, în timp, o redimensionare a valorilor şi a raportării noastre la aceste esenţe europene.
Uniunea Europeană, conceptul pe care această sintagmă îl exprimă, reprezintă în contextul unei semiotici adecvate o multitudine de aspecte pe care cetăţenii, cărora ne adresăm, o pot surprinde în conformitate cu particularităţile lor.
Tot în funcţie de acestea, ca o consecinţă a premiselor de la care pornesc, pot ajunge la câteva concluzii, care în treptele superioare ale informării devin importante premise pentru lărgirea orizontului de cunoaştere, pentru dezvoltarea capacităţii lor de înţelegere. Dacă fiecare dintre noi ar reţine cel puţin ideea că a fi român înseamnă a fi european este suficient în acest stadiu, presupunând că procesul de informare continuă, că sunt şi alte căi, unde orizontul cetăţeanului este perpetuu lărgit.
       Dorim să mai subliniem un aspect foarte important. Cei care prezintă aceste structuri nu este suficient să prezinte doar cunoştinţele despre Uniunea Europeană, valorile promovate de aceasta, ci el trebuie cu necesitate să creadă că toate acestea sunt un prezent al unei noi epoci, dar reprezintă, sine qua non, viitorul. Primul pas, foarte important al acestui prezent este participarea la alegerile europarlamentare. Consecinţa acestei participări este deosebit de importantă: reprezentarea ţării noastre în legislativul european.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020