”MaraStrategy” continuă conform planului de implementare a proiectului

Scris de Gheorghe Paul Szaniszlo . Posted in Economie


    Activitățile din proiectul ”MaraStrategy” implementat de Consiliul Județean Maramureș își continuă etapele conform graficului stabilit și aprobat de Autoritatea de Management.
În acest moment se află în derulare procedurile de achiziții pentru: “Servicii realizare portal servicii online și sistem gestiune GIS, furnizare echipamente IT – servere, UPS, licențe operare server și furnizare licențe GIS”, “Servicii actualizare documente strategice suport – P.A.T.J. Maramureș și elaborarea documentelor”, „Servicii de consultanță realizare Plan Strategic instituțional”, „Servicii realizarea pagină web necesară implementării proiectului Mara Strategy”.
Prin implementarea proiectului se asigură elaborarea unui set de planuri și strategii la nivel județean coerent și armonizat între componentele fundamentale, esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Astfel, Planul de amenajare a teritoriului județean va fi actualizat și corelat cu direcțiile strategice de dezvoltare teritorială.
    Prin proiectul Mara Strategy sectorul economic va fi sprijinit cu elaborarea Planului investițional județean, care va permite o mai bună cunoaștere a nevoilor investiționale, a cerințelor și tendințelor de dezvoltare a afacerilor.


Dacă până acum la nivelul Consiliului Județean Maramureș, domeniului turismul era parte componentă a “Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014-2020”, prin proiectului Mara Strategy se va elabora o strategie distinctă în domeniul turismului. Astfel, Strategia sectorială de dezvoltare a turismului județean va asigura o fundamentare optimă a deciziilor viitoare din domeniu în baza unor analize și propuneri clare, unitare, bazate pe cercetări științifice și realizate de specialiști.
Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se derulează pe o perioadă de 30 luni.
Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțare nerambursabilă 100% prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. „MaraStrategy” e un proiect elaborat de reprezentanții Biroului Relații Internaționale și este complementar proiectelor derulate în trecut, printre care Magic, Mara Quality sau Neuron.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2023