UK Bookmakers

Ministrul REMUS PRICOPIE protejeaza clanul DANISOR

Scris de Carstea Ion. Posted in Ancheta


Subsemnatul Cârstea Ion  cu domiciliul  în Craiova, str. Doljului nr. 14, bl. C8c, sc. 1, et.2,  apt.7, tel. mobil  0744 xxxxxx  solicit să dispuneţi masurile legale pentru suspendarea din funcţie a rectorului Universităţii din Craiova, prof. Univ. Dr. Dan Claudiu DANISOR pentru acţiuni cu caracter penal îndreptate împotriva mea: opunere la punerea în executare a sentinţei executorii 555/PI/15.02.2013, asociere într-un grup infracţional, şantaj, ameninţare fizică, neglijenţă în serviciu, abuz în funcţie, trafic de  influenţă.
La nivelul universităţii craiovene a format un grup infracţional  pe care îl voi numi în continuare Grupul  DANISOR care se opune  punerii în executare a sentinţei  555/PI/15.02.2013 din dosarul 19232/63/2010 al Tribunalului Timiş,

secţia litigii de muncă, sentinţă definitivă şi executorie de drept. In bătaie de joc rectorul îmi propune să accept să lucrez pe un post cu predare în limba engleză pe care n-o cunosc, post pe care am fost încadrat abuziv în anul univ. 2010-2011 de fostul rector Ion Vladimirescu şi Popescu Dan (un stalinist înverşunat împotriva mea).
Acest abuz a dus la desfacerea disciplinară a contractului meu de muncă în anul 2010 iar justiţia mi-a dat dreptate. Din data de 15 febr. 2013 şi până în prezent rectorul  refuză să pună în executare dispozitivele sentinţei civile 555/PI/15.02.2013 prin manevre şi tertipuri care amintesc de perioada stalinistă din România:minciună, sfidare a justiţiei, ameninţare.
    Rectorul DANISOR DAN CLAUDIU a trecut la acţiuni cu caracter penal şi anume:
-   Îmi interzice să-mi desfăşor activitatea didactică în Universitatea din Craiova pe postul ocupat prin concurs
-   Anul univ. 2013/2014 a început la data de 1 oct. 2013 iar rectorul Danişor Claudiu refuză să pună în executare dispozitivele sentinţei executorii 555/PI/15.02.2013 şi mă ţine pe la uşi refuzând să mă primească în audienţă
-   Prin emisarii săi rectorul Dănişor Claudiu îmi transmite fel de fel de ameninţări în loc să stabilească o comisie care să pună în execuţie dispozitivele sentinţei 555/PI/2013
-   Are probleme grave cu înţelegea unor termeni generali în context juridic ca „situaţie anterioară”, „post ocupat”
-   Rectorul refuză să mă primească în audienţă motivând că nu are timp pentru problema mea

Vă solicit:

1.    Să trimiteţi Corpul de Control al Ministrului să lămurească această poziţie stalinistă a unui rector care este profesor de drept.
2.    Sa fiu primit în audienţă pentru a prezenta pe bază de înscrisuri toate susţinerile mele
3.    Sa-mi comunicaţi în scris  iar Corpul de Control să stabilească dacă includerea mea pe un post pe care nu l-am ocupat niciodată şi cu predare
în limba engleză este o acţiune legală în condiţiile în care în viaţa mea nu am susţinut vreodată un test de atestare în limba engleză .

Grupul infracţional coordonat de rectorul Claudiu Dănişor e format din persoane cu funcţii de conducere şi anume:

1.    Bobaşu Eugen – decan la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică ACE)
2.    Brezovan Marius – director departament de calculatoare al Facultăţii ACE
3.    Buşe Emilia – director resurse umane
4.    Udrea Anca – director al direcţiei juridice

Eu vă ataşez documente care dovedesc acţiunile infracţionale alegrupului:
1.    copia sentinţei 555 /PI/15.02.2013.
2.    Fişa individuală a postului propusă de D-l Danisor care este o sfidare nu a justiţiei ci a patologicului
3.    Copie după statul de funcţii în anul univ. 2009/2010 (document aflat la dosarul cauzei) cu poziţia pe care am fost încadrat şi care dovedeşte care a fost funcţia şi postul ocupate de subsemnatul  anterior  emiterii deciziei de sancţionare
4.    Copiii după statul de funcţii în anii univ. 2008/2009, 2007/2008 prin care dovedesc că şi în anii precedenţi eu am fost titular prin concurs pe post în specialitatea “Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare” (acesta este postul ocupat de subsemnatul ,  anterior emiterii  deciziei de sancţionare).

In fapt:
Prin dispozitivul sentinţei 555/PI/15.02.2013 instanţa a hotărât:
1.    Dispune anularea Deciziei 4340 A/08.12.2010 emisă de intimata Universitatea din Craiova
2.    Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligă intimata Universitatea din Craiova la reîncadrarea contestatorului pe postul şi funcţia ocupate anterior emiterii decizieicontestate, precum şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul începând cu data comunicării deciziei de sancţionare anulate şi până la data reintegrării efective.
3.    Obligă intimata Universitatea din Craiova la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 855,56 lei către contestator.

Scenariul mafiot al grupului DANISOR

Acţiunile criminale ale grupului Dănişor  au ca doctrină ideologia stalinistă al cărei adept fără tăgadă este rectorul Dănişor. Dânsul prin membrii grupului său mi-a transmis că termeni ca „anterior”, „ocupat” din dispozitivul sentinţei sunt aiureli pentru că pentru ei „anterior” înseamnă câteva minute înainte de emiterea deciziei de sancţionare iar „ocupat” înseamnă ce a vrut un alt cetăţean orrbit de ură – Popescu Dan care  m-a pus abuziv  pe un post pe care nu l-am ocupat niciodată nici prin concurs şi nici altfel pentru a proteja pe fiica sa Popescu Elvira angrenată într-un dosar de deturnare de fonduri bugetare.

Astfel:
1.    Din data de 15 febr. 2013 şi până în prezent, D-l Danisor refuză să pună în executare dispozitivele sentinţei civile 555/PI/15.02.2013 motivând că nu este lămurit cu înţelesul  următoarelor dispozitive ale  sentinţei pentru care solicit să le lămuriţi înţelesul:

A.    “Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară”
-    Pentru D-l Danisor Universitatea din Craiova situaţia anterioară este considerată  ca fiind  cea existentă cu câteva ore sau minute  înainte de 8 dec. 2010 ora 12 când D-l Danisor a emis  decizia de sancţionare pe care eu am contestat-o în instanţă, sancţiune emisă pentru că de la data de 1 oct. 2010 când a început anul universitar eu nu am mai fost lăsat să  lucrez pe postul pe care am funcţionat anterior. D-l Danisor în mod abuziv în anul univ. 2010/2011 m-a încadrat pe un post cu predare în limba engleză, post pe care nu am funtionat şi nici nu l-am  ocupat vreodată şi din simplul motiv că nu am dat concurs pe un asemenea post.
-    In opinia mea situaţia anterioară menţionată în dispozitivul sentinţei  este situaţia anterioară generării conflictului de muncă prin încadrarea abuzivă a subsemnatului la  data de 1 oct. 2010 (dată la care a început anul univ. 2010/2011) pe un post pe care nu am funncţionat niciodată şi pe care nu l-am ocupat prin concurs
-    Având în vedere că în învăţământ statele de funcţii se întocmesc anual pe ani universitari şi nu pe ani calendaristici, adică anul universitar începe la data de 1 octombrie şi se termină în anul următor la data de 30 septembrie, situaţia anterioară este cea dinaintea începerii anului universitar 2010/2011 , menţiune care nu se regăseşte în formularea acestui dispozitiv.
B.    “ … Reîncadrarea contestatorului pe postul şi funcţia ocupate anterior emiterii deciziei contestate…”
-    D-l Danisor are aceeaşi interpretare defectuoasă a formulării instanţei considerând “postul şi funcţia ocupate anterior emiterii deciziei contestate” ca fiind postul şi funcţia ocupate cu câteva minute înainte de ora 12 din ziua de 8 dec. 2010  când  D-l Danisor a emis decizia de sancţionare pe care am contestat-o.  In fapt de la 1 oct. 2010  şi până la 8 dec. 2010 când D-l Danisor a emis decizia de sancţionare  eu nu am ocupat  postul pe care m-a trecut abuziv fostul rector Ion Vladimirescu  în anul univ. 2010/2011 pentru că era un post cu predare în limba engleză pe care legea 128/1997 şi legea învăţământului îmi interzic să-l ocup şi nici nu m-am titularizat pe un post cu specializări multiple cum a fost cel contestat.
-    In fapt şi în drept postul şi funcţia ocupate anterior emiterii deciziei contestate sunt  funcţia şi postul  ocupat de subsemnatul în anul universitar anterior adică în anul univ. 2009/2010, fapt dovedit cu înscrisuri aflate la dosarul cauzei (statele de funcţii în anul univ. 2009/2010 şi ani anteriori acestui an.

Îmi bazez această plângere  pe
1.    dispoziţiile legii  53/2003  (valabilă la data iniţierii acţiunii în justiţie),art. 289 (coroborat cu dispoziţiile  art. 277 şi art. 278) care prevede în mod imperativ:
Art. 289.  Hotărârile pronunţate in fond sunt definitive  si executorii de drept.
Precizez că şi noul cod al muncii reactualizat în anul 2013 prin legea 2/2013 prevede imperativ:
Art. 274  Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.

In baza legii 1/2011 vă solicit să dispuneţi aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 125 din legea educaţiei naţionale.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020