Consiliul Județean Maramureș a transmis CNI o solicitare pentru a include ”Reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural Maramureș” în Programul național de interes public sau social

Scris de CJMM. Posted in Administratie


În urmă cu doi ani de zile, ”Casa Tineretului” din Baia Mare a trecut în domeniul public al județului, timp în care reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au finalizat indicatorii tehnico-economici ai proiectului, aceștia fiind votați de aleșii județeni. Totodată, s-a aprobat în anul 2019 ca denumirea acestei clădiri emblematice a Maramureșului să fie ”Centrul Cultural Maramureș”, urmând să fie folosită ca un adevărat centru cultural.
În cursul zilei de vineri, 26 iunie 2020, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a semnat solicitarea transmisă către Compania Națională de Investiții (CNI) privind includerea în Programul național de interes public sau social, subprogramul ”Așezăminte culturale” a proiectului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural Maramureș”. Valoarea estimată a obiectivului de investiții este de 2.164.477,91 lei plus TVA pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție, iar valoarea estimată a lucrărilor este de 72.149.290,44 lei cu TVA, investiția având trei componente majore: reabilitare și modernizare Corp A, Corp B și amenajări exterioare.


Prin reabilitarea ”Centrului Cultural Maramureș” se intenționează realizarea unui ansamblu modern cu destinație pentru cultură, un adevărat centru cultural care să reunească sub același acoperiș activități multiple în domeniul cultural, de educație permanentă, de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informații oferite de operatorii culturali publici și privați din Județul Maramureș și în mod special prin implicarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș. Ca și funcțiuni propuse se doresc organizarea spectacolelor, realizarea de încăperi pentru cercurile de studii sau de activități practice, înființarea unei bibilioteci, a unor săli de cursuri și conferințe, spații de expoziție, săli de gimnastică, zonă tehnică etc. Se are în vedere și implicarea următoarelor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș: Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș.
Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a arătat faptul că, în prezent, spațiile cu destinație culturală, atât cele aflate în administrarea instituțiilor publice cât și cele private, situate în Baia Mare, sunt deficitare atât ca număr cât și ca dotări, iar activitățile culturale se desfășoară în spații închiriate.
”Având în vedere deficiența construcțiilor culturale la nivelul municipiului Baia Mare se impune intervenția de urgență la acest obiectiv ce necesită executarea unor ample lucrări de reabilitare și modernizare, în concordanță cu cerințele actuale de siguranță și confort și transformarea lui într-un centru cultural dinamic și reprezentativ nivel de județ, într-un edificiu modern, eficient, atractiv, destinat exclusiv activităților culturale. Prin implementarea acestei investiții se dorește creșterea accesului și participării tinerilor la viața culturală, dar și promovarea unui acces mai bun al acestora la locurile de muncă din domeniul cultural. Totodată, vor fi oferite produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală și vor fi susținuți toți operatorii culturali. Modernizarea acestui imobil va plasa municipiul Baia Mare pe harta circuitelor internaționale și va permite organizarea de activități culturale la nivel înalt, funcționând în baza unei strategii culturale transparente care va facilita parteneriatele publice sau private în domeniu. Noul spațiu cultural va avea, astfel, un rol deosebit în promovarea culturii și imaginii Maramureșului și României în lumea întreagă”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2023