Recomandări în situații întâlnite sau care pot apărea în urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19

Scris de CJMM. Posted in Administratie


Orice activitate în spațiu închis care presupune participarea a peste 50 de persoane se restricționează
    
Se restricționează activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetică, săli de jocuri de noroc și cazinouri. Această decizie a fost luată de Grupul de Analiză care a transmis recomandări în cazul a situațiilor care pot apărea în urma evoluției infectării cu virusul COVID-19 (coronavirus).

Poștașii care intră în contact cu persoanele aflate în autoizolare     trebuie să poarte mască protecție

România a depășit pragul de 100 de persoane infectate cu coronavirus, fapt care a dus la scenariul trei pregătit de autorități. Grupul de Analiză a transmis recomandări în cazul a șase situații întâlnite sau care pot apărea în urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus), recomandări care președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, speră să fie respectate de toți cetățenii.


O primă recomandare se referă la interacțiunea poștașilor cu persoanele aflate în autoizolare. Acestea pot fi persoane sănătoase sosite din zonele galbene declarate afectate sau persoane despre care se presupune că au avut un contact cu un caz confirmat necunoscut. Totodată, pot fi persoane sănătoase care au fost depistate în cursul anchetei epidemiologice și despre care se știe că au avut contact apropiat cu un caz confirmat cunoscut.
Astfel, recomandările pentru personalul Poștei Române desemnat prin procedură proprie să facă parte din echipele de distribuire mecanizată prevăd purtarea unui echipament minim de protecţie constând în mască de protecție şi vor fi dotați cu un dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte și după fiecare contact cu o persoana aflată în autoizolare. Mijloacele de transport folosite în aceste cazuri vor fi dotate cu recipiente cu dezinfectant pentru suprafeţe; dezinfecția în vehiculul de transport se va face cel puțin de două ori în timpul unei ture de lucru, măcar prin ștergerea suprafețelor de posibil contact cu mainile personalului.
Persoanele aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu, la momentul distribuirii, sunt persoane asimptomatice, cu un potențial scăzut de pericol de transmitere a bolii și cu un potențial redus de generare de aerosoli infectanți, mai ales dacă au și o mască de protecție. Postașii trebuie să solicite persoanei autoizolate să poarte masca de protecție și se recomandă păstrarea, pe cât posibil, a unei distanţe mai mari de doi metri faţă de persoana izolată care urmează să-şi primească drepturile de protecţie social. Totodată, persoana izolată va semna orice document cu instrument de scris propriu;

Cine sunt contactele apropiate ale unui caz confirmat cu coronavirus?

România a depășit pragul de 100 de persoane infectate cu coronavirus, fapt care a dus la scenariul trei pregătit de autorități. Grupul de Analiză arată cine este contact apropiat al unui caz confirmat cu acest virus.
Contactul apropiat este definit ca persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19; persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex: strângere de mână neurmată de igiena mâinilor); persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex: în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă); persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de doi metri și pe o durată de peste 15 minute; persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex.sală de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mica de doi metri; persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrjire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.
Scopul definirii contactului apropiat este să permită anchetei epidemiologice sa deceleze care persoane din lista contacților unui caz confirmat primesc indicație de izolare la domiciliu timp de 14 zile și testarea acestora la începutul perioadei de izolare și la sfârșitul acesteia. O ancheta epidemiologica corectă NU trebuie să ducă la izolarea și testarea altor persoane care nu îndeplinesc exact criteriile din definiție și nici pe aceia care sunt contacți ai contacților.

O parte dintre șoferii de tir sunt exceptați de la impunerea regulilor de autoizolare/ carantinare

Grupul de Analiză a transmis recomandări în cazul șoferilor de tir din zonele roșii și galbene, respectiv pentru șoferii aflați pe mijloacele de transport rutier cu masă de peste 3,5 t, precum și în cazul celor care fac aprovizionarea fermelor sau obiectivelor din industria alimentară. Aceștia sunt exceptați de la impunerea regulilor de autoizolare/ carantină, în funcție de zonele din care sosesc (galbenă/ roșie), la momentul intrarii în țară.
Cu toate acestea, la momentul intrării în țară, personalul medical chestionează toți șoferii pentru a afla dacă aceștia prezintă simptome. În cazul în care starea de sănătate nu este bună, se nunță serviciul 112, în vederea transportului la spital pentru evaluare și testare. În cazul în care nu manifestă simptome, personalul din frontieră consiliază șoferul cu privire la comportamentul care trebuie urmat în cazul apariției oricărui simptom. Șoferului i se va recomanda să evite, pe cât posibil, contactul cu familia sau alte persoane. În cazul în care șoferul este contact apropiat cu un caz confirmat, el nu va fi exceptat de la regulile de autoizolare.

Plan de continuitate in instituții prin protejarea salariaților

România a depășit pragul de 100 de persoane infectate cu coronavirus, fapt care a dus la scenariul trei pregătit de autorități. Grupul de Analiză face recomandări în vederea evitării apariției situațiilor în care mare parte din personal este obligat să stea în autoizolare după contactul la locul de muncă cu un caz confirmat de infectie cu coronavirus. În acest sens se stabilește planul de continuitate sau, în absența acestuia, procedurile adoptate la nivelul fiecărei instituții în timpul epidemiei de Covid-19 și care trebuie să țină cont de modul de transmitere și de definiția contactului apropiat.
Până în acest moment este stabilit că Sars-Cov-2 este transmis de la persoană la persoană printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, în principal prin picături respiratorii și contact direct/indirect cu secreții, prin contact față în față cu un caz de COVID-19, la o distanță mai mică de 2 metri și pe o durată de peste 15 minute sau prin prezența în aceeași încăpere (ex.birou, sală de ședințe) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de doi metri.
    Managementul instituțiilor strategice/infrastructurilor critice trebuie să țină cont de aceste aspecte și să planifice modul de lucru astfel încât acestea să aibă cât mai puține șanse să se întâmple. Aici se includ și aspecte legate de interacțiunea între turele 1,2,3 și 4 de lucru, la intrarea și ieșirea din tură. Dacă prin respectarea procedurilor de izolare în vigoare se ajunge la afectarea funcțiunilor esențiale ale instituțiilor strategice/infrastructurilor critice, contacții apropiați ai unui caz confirmat pot fi izolați la locul de muncă, în condițiile în care vor purta permanent mască schimbată la intervale de timp adecvate;  vor reduce la minim în timp contactul cu alte persoane și vor păstra distanța de siguranță între persoane, adică mai mult de 1,5 – 2 metri, preferabil vor lucra în cameră individuală; vor reduce la minim utilizarea în comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatură, imprimantă, telefon etc.) precum și a toaletelor comune. Toți salariații vor respecta toate procedurile legate de decontaminarea mâinilor, dezinfecția suprafețelor pe care le ating etc., iar dacă se pozitivează testele de diagnostic al infecției, vor respecta procedura oficială în vigoare pentru cazurile pozitive. Ppersonalul de curățenie care deservește zona de autoizolare (mai ales toaleta), trebuie să fie instruit în vederea tehnicii de curățenie/ dezinfecție a suprafețelor și să poarte echipament de protectie adecvat, mai ales în zona de grup sanitar unde există riscul de stropire. Echipamentul va fi compus din mască, ochelari, halat de unică folosință, mănuși menajere și botoși.

Măsuri de precauție pentru echipele care intervin la domiciliul persoanelor autoizolate

Grupul de Analiză a transmis recomandări în cazul a șase situații întâlnite sau care pot apărea în urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus), recomandări care, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, speră să fie respectate de toți cetățenii.
Una dintre recomandări se referă la echipele de intervenție din domeniile: apă, canal, gaze, electricitate, internet/ cablu/ telefonie fixă, care intră în relație cu persoane aflate în autoizolare, despre care se știe că sunt asimptomatice și care prezintă un risc scăzut de a transmite virusul.  Cu toate acestea, înainte de intrarea în locuință, echipele de intervenție trebuie să solicite persoanei autoizolate să poarte masca de protecție, iar în timpul efectuării lucrărilor necesare să solicite persoanei să stea în altă cameră sau la o distață mai mare de doi metri. În ceea ce îi privește pe membrii echipelor de intervenție, aceștia vor purta un echipament minim de protecţie constând în: măşti, ochelari de protecţie, mănuşi.
Membrii echipelor de intervenție vor fi dotați cu dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte și după finalizarea intervenției, precum și după orice manevră care prezintă un risc de contaminare, mai ales dacă această manevră a fost efecutuată fără mănuși, cum ar fi atingerea unor suprafețe posibil contaminate de către persoanele autoizolate.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2022