Comunitatea românească din Ucraina luptă din greu pentru a-şi apăra LIMBA ROMÂNĂ. Solidaritate cu românii din Sudul Basarabiei- regiunea Odesa

Scris de RGN. Posted in Sos Romania


Comunitatea românească din Ucraina încearcă pe căi oficiale să-i convingă pe cei care sunt în fruntea tării că în Ucraina nu mai există limbă moldovenească, ci doar LIMBA ROMÂNĂ, solicitând autorităților statului ucrainean să unifice cele două programe de învățământ în limba română şi în aşa-numita limbă moldovenească, într-o singură programă, scrie Nicolae Hăuca pe euromedia-ucraina.blogspot.ro, preluat de Romanian Global News.
Această problemă a fost discutată astăzi în incinta Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi, în cadrul întrunirii liderilor Societăţilor cultural-naționale românești din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi fostul ţinut Herţa, semnatarilor Scrisorii de susţinere a demersurilor făcute de conaţionalii noştri din regiunea Odesa,

către Preşidenţia, Guvernul Ucrainei, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, alte instituţii ale Statului Ucrainean în vederea unificării celor două programe de învăţământ în limba română şi în aşa-zisa limbă moldovenească, într-o singură programă cum este şi firesc să fie.

Raportul la această întrunire l-a prezentat dl Vasile Tărâţeanu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Casa Limbii Române", Preşedintele Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi, care a prezentat istoricul problemei apărute, dând cetire Memoriului înaintat cu mai bine de un an în urmă de către dl Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia" către Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, Prim-ministrul Arseni Iaţeniuk, Ministrul Învăţământului şi Ştiinţei Serghei Kvita şi către alţi demnitari ai statului ucrainean, precum şi Apelului liderilor societăţilor din Sudul Basarabiei către comunitatea românească din regiunea Cernăuţi prin care ni s-a cerut sprijinul necesar în direcţia restabilirii adevărului istoric şi ştiinţific al unicităţii limbii române în toate teritoriile în care ea a fost prezentă şi activă de-a lungul secolelor.

Domnul Vasile Tărâţeanu a menţionat de asemenea că toate societăţile naţional-culturale româneşti din regiunea Cernăuţi au aderat la demersurile conaţionalilor noştri din regiunea Odesa şi printr-o Scrisoare de susţinere expediată cu aproape două luni în urmă pe adresa aceloraşi instituţii ale statului ucrainean capabile să soluţioneze problema respectivă. Totodată el a spus că răspunsul primit recent de la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina şi pus în discuţie la întrunirea de astăzi a semnatarilor Scrisorii de susţinere a conaţionalilor noştri din regiunea Odesa vine să demonstreze că funcţionarii din domeniul Învăţământului din capitala Ucrainei, se află încă sub povara unei idiologii false şi plătesc tribut politicii staliniste clădite pe principiul „Divide et impera" fiind încă foarte departe de spiritul european de care ar trebui să dea dovadă.

Amintim că în cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna doctor în filologie Alexandrina Cernov, membru de Onoare al Academiei Române, Ilie Tudor Zegrea, Preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Arcadie Moisei, inspector al Departamentului Şcoli şi Învăţământ al Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, veteranul învăţământului public Ocravian Voronca, membru al Prezidiului Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu", profesorul universitar doctor Aurel Constantinovici, preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice panucrainene „Aron Pumnul", Vitalie Zîgrea, preşedintele Ligii Tineretului Român „Junimea", Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii republicane „Golgota", Ion Broască, Preşedintele Societăţii medicale „Isidor Bodea", precum şi ziariştii Leonid Parpauţ, şeful redacţiei emisiunilor în limba română de la Compania regională de radiodifuziune, Romeo Crăciun, redactor şef-adjunct al săptămânalului „Libertatea Cuvântului" ş.a, care au condamnat formalismul şi indiferenţa demnitarilor ucraineni faţă de doleanţele noastre şi au propus diverse căi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă comunitatea românească din Ucraina.

Potrivit unui comunicat de presă emis de către organizatorii acelei şedinţe, „în urma dezbaterilor problemei aflate pe ordinea de zi a întrunirii a fost luată decizia de a continua demersurile în vederea promovării adevărului istoric şi ştiinţific, susţinerii învăţământului în limba română din regiunea Cernăuţi şi din alte regiuni ale Ucrainei, unde se întreprind măsuri în vederea restrângerii acestuia, de a se adresa din nou instituţiilor de resort din Ucraina, Republica Moldova şi România, precum şi către diverse instituţii europene în vederea apărării dreptului populaţiei româneşti din Ucraina de a învăţa în limba maternă, şi de a numi limba în care vorbim corect, aşa precum ea este recunoscută pretutindeni în lume ca fiind LIMBA ROMÂNĂ. ŞI – vorba lui Eminescu, cel care a ridicat-o la cel mai înalt grad de frumuseţe – PUNCTUM".

După încheierea şedinţei, redacţia portalului de ştiri „BucPress.eu" împreună cu „Euromedia" din Cernăuţi au organizat o conferinţă audio şi video la care au participat academicienii cernăuţeni Alexandrina Cernov şi Vasile Tărâţeanu, precum şi domnul profesor Arcadie Moisei, inspector la Departamentului Învăţământ din cadrul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi, care au făcut un bilanţ al acestei întruniri unde a fost pusă în discuţie soarta limbii române în Ucraina.

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/index.php?option=com_content&view=article&id=19350:comunitatea-romaneasc-din-ucraina-lupt-din-greu-pentru-a-i-apra-limba-roman-solidaritate-cu-romanii-din-sudul-basarabiei-regiunea-odesa&catid=52:asociatii--ambasade&Itemid=73

Share
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2023