Începând cu 1 ianuarie 2020, salariaţii cu timp parţial datorează contribuţiile sociale la salariului efectiv realizat

Scris de N. Grigorie Lăcriţa. Posted in Social


„Răutăţile pot fi iertate dar niciodată uitate.” (Esop)


Începând cu 1 ianuarie 2020, în cazul câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora NU mai este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, ci este salariului efectiv realizat
Exemplu.
În anul 2019, salariului de bază minim brut pe ţară a fost stabilit (sublinierea îmi aparţine) „în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră”, prin „Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”, publicată în Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018.
Un angajat, cu contract individual de muncă cu timp parţial, de două ore pe zi, a obţinut, în luna decembrie 2019, un salariu de  600 de lei.


În baza prevederilor legale în vigoare pe perioada 1 august 2018 – 31 decembrie 2019, contribuţiile de asigurări sociale, pentru pensie și pentru sănătate, datorate de acest salariat, se calculau nu la salariu efectiv realizat, de  600 de lei în acest exemplu, ci la salariul de bază minim brut pe ţară de 2.080 lei lunar.
Temeiul legal.
1. Prin „Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017, se prevede că, începând cu veniturile aferente lunii august 2017, în cazul câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
2. În „Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal” această prevedere a fost iniţial conţinută în art. 140 după care în art. 146 alin. (51) cu următorul cuprins:
„(51) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.”.
3. Prin „Legea nr. 263 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 2019, la pct. 1 se prevede (sublinierile îmi aparţin):
„Art. I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 146, alineatele (51) - (55) se abrogă.
Art. II. Art. I pct. 1 - 4 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.
Art. III. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.”.

Concluzia: începând cu 1 ianuarie 2020, în cazul câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul efectiv realizat.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020