UK Bookmakers

Raport de activitate și asigurarea finanțării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Scris de IP. Posted in Social


La întâlnirea Comisiei de Dialog Social care a avut loc ieri, 29 ianuarie a.c., la Palatul Administrativ a fost prezentată activitatea desfășurată în anul trecut, situația bugetării insuficiente a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, propuneri de teme pentru ședințele din acest an. Comisia este alcătuită din 32 de membri, din care opt reprezentanți ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, 10 reprezentanți ai confederațiilor patronale reprezentative la nivel național și 14 reprezentanți din partea autorităților publice locale.
          Prefectul Nicolae-Silviu Ungur a prezentat un raport al activității desfășurată în anul 2019 de către comisie. ”La întâlniri au fost discutate aspecte referitoarea la desfășurarea procesului educațional din invățământul tehnic și profesional, în acord cu necesitățile de pe piața de muncă; problemele cu care s-au confruntat asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități din unele unități administrativ-teritoriale; înscrierea elevilor din învățământul primar la Târgu Lăpuș; acordarea drepturilor de pensie, prin neaplicarea recalculării pensiei pentru foștii angajați de la IPEG; problemele de la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic, respectiv de la secția Școlii de Artă din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan”; propuneri de comasare a unor unități de învățământ, revendicări ale Uniunii Județene ”Sanitas” Maramureș; prezentarea de observații, propuneri și puncte de vedere cu privire la modificarea regulamentului de funcționare a comisiei”, a spus prefectul de Maramureș.

Consiliul Județean Maramureș, partener în construirea unui bloc ANL pentru locuințe de serviciu, în Baia Mare

Scris de CJMM. Posted in Social


Consiliul Județean Maramureș este parte într-un important proiect care vizează construirea unui bloc ANL pentru locuințe de serviciu în Baia Mare. În acest sens a fost încheiat un contract cu Agenția Națională pentru Locuințe, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 719/2016, pentru aprobarea Programului ”Construcția de locuințe de serviciu”.
Imobilul, situat pe strada Grănicerilor din Baia Mare, va fi construit pe un teren pe care Consiliul Județean Maramureș l-a transmis în folosință gratuită, în acest scop, către Agenția Națională pentru Locuințe. În conformitate cu contractul-cadru semnat cu ANL, după construirea imobilului, Consiliul Județean Maramureș va asigura utilitățile și dotările tehnico-edilitare în vederea creării unor  condiții de locuit la standarde rezonabile.
Ca urmare, Consiliul Județean Maramureș va asigura și va finanța elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru execuția utilităților. Un pas important în derularea acestui proiect a fost realizat prin semnarea, în 12 ianuarie 2020, a contractului dintre ANL și firma executantă a studiului de fezabilitate și a studiului de teren.

Pestă porcină africană confirmată la un porc domestic în localitatea Săbișa

Scris de IP. Posted in Social


Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit în ședință extraordinară după suspiciunea unui caz de pestă porcină africană la un porc domestic provenit dintr-o gospodărie, în localitatea Săbișa. Până la confirmarea virusului de către laboratorul de specialitate din București, exploatația a fost plasată sub supraveghere sanitară și a fost efectuată ancheta epidemiologică. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală de la București a confirmat prezența virusului pestei porcine africană la porcul domestic. Pentru reducerea riscului de răspândire a bolii s-a procedat la sacrificarea și ecarisarea alternativă prin îngropare a nouă suine aflate în gospodărie, cu respectarea normelor prevăzute de către legislația în vigoare. Directorul executiv adjunct al DSVSA Maramureș, Vasile Pop, a declarat că focarul de pestă porcină africană are legătură cu mediul silvatic.
”S-a aprobat în ședință planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, inclusiv dezinfecția preliminară și intermediară. S-a procedat la catagrafierea zonei, stabilirea zonei de protecție, în jurul focarului pe o suprafață de 3 km, (raza localităților Săbișa, Seini, Ilba, Handalul Ilbei). Zona de supraveghere stabilită în jurul focarului are o suprafață de 10 km și include localitățile: Seini, Handalul Ilbei, Ilba, Viile Apei,  Cicârlău, Bârgău, Merişor, Nistru, Ardusat, Buşag, Tăuţii Măgherăuş și o localitate din județul Satu Mare. De asemenea, s-a efectuat dezinfecția exploatației nonprofesionale, a platformei de dejecții, a căilor de acces, a materialelor şi ustensilelor posibil contaminate.

Manifestări dedicate Unirii Principatelor Române la Școala Mireșu Mare

Scris de GDL. Posted in Social


Ziua Unirii Principatelor Române, Moldova cu Țara Românească  din anul de grație 1859, a fost marcată la Școala Gimnazială Mireșu Mare printr-o serie de manifestări: program literar-artistic, concurs pe teme istorice referitor la acest important eveniment, un simpozion intitulat Rolul determinant al poporului în înfăptuirea Micii Uniri.Sufletul acestor manifestări au fost prof. Rodica Prună și prof. doc. Nicu Oanță. La final, atât clasele din ciclul primar cât și cei din ciclul gimnazial au încins o Horă a Unirii! Dă Doamne bine României și românilor de pretutindeni!

Programul pentru școli al României s-a desfășurat normal în primul semestru al anului școlar 2019 - 2020

Scris de CJMM. Posted in Social


Începând cu data de  9 septembrie 2019, Consiliul Județean Maramureș a distribuit produse cuprinse în cadrul ”Programului pentru școli al României”    , conform Hotărârii 640/2017 cu completările și modificările ulterioare, acordurilor cadru și contractelor subsecvente încheiate cu furnizorii de produse.
În semestrul I al anului școlar 2019 - 2020, perioada cuprinsă între 9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019, un număr de aproximativ 44.069 elevi și preșcolari înscriși în unitățile de învățământ beneficiare, conform legii, în județul Maramureș, au beneficiat de produsele din cadrul Programului pentru școli al României. Au fost distribuite, astfel, 1.210.377 porții de mere în valoare de 653.603,58 lei fără TVA, 1.818.858 porții de lapte UHT în valoare de 1.455.086,40 lei fără TVA și 3.029.235 porții de produse de panificație în valoare de 1.508.927,15 lei fără TVA.
Astfel, SC Dorna Lactate SA este furnizorul care a distribuit lapte UHT pentru unitățile de învățământ din întregul județ, respectiv o porție de 200 ml/preșcolar sau elev, timp de trei zile pe săptămână, în zilele de luni, marți și miercuri.

Un milion de tineri români nu fac nimic!

Scris de GDL. Posted in Social


Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională  în Sistem Dual, dl. Gabriel Batru, susţine că în prezent în România sunt aproximativ un milion de tineri, cu vârste între 16-21 de ani CARE NU SUNT NICI LA ŞCOALĂ, NU SUNT NICI ANGAJAŢI. „Nu sunt nicăieri”, a precizat Bratu, în cadrul Conferinţei Naţionale a Industriei Ospitalităţii. Pentru aceştia există şcoli profesionale în sistem dual, doar voinţă şi „chef de muncă” să mai fie.
O cauză pentru acest fapt îngrijorător privind piaţa forţei de muncă din România o constituie renumeraţia mică, neatrăgătoare, pentru adolescenţii români, care trag „cu ochiul” spre occident şi condiţiile de acolo, mult mai bune.

Măsuri de prevenție pentru combaterea influenței aviare de la Seini

Scris de IP. Posted in Social


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș s-a reunit în ședință extraordinară în care s-a analizat situația evoluției influenței aviare la societatea comercială din localitatea Seini și au fost propuse măsuri de prevenție pentru combaterea virusului gripei aviare.  
        ”Focarul a fost izolat, gestionăm situația. Populația nu trebuie să se îngrijoreze pentru că autoritățile au intervenit conform prevederilor legislației europene și manualului operațional, dar și monitorizează zilnic evoluția bolii în fermă. Pentru a preveni extinderea virusului gripei aviare am stabilit să luăm măsuri restrictive în zona focarului pentru a proteja fermierii. Platforma zootehnică de la Seini va fi securizată și vor fi instituite două filtre permanente ( la calea de acces din E58 spre ferme, respectiv din E58 spre străzile și drumurile secundare din zona focarului). Se vor limita și cunoaște cu exactitate persoanele care intră în ferme. Aceste filtre vor fi realizate cu sprijinul polițiștilor, jandarmilor și polițiștilor locali” , a spus prefectul Nicolae-Silviu Ungur             

Creşterea pensiilor va fi de 71% după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021

Scris de N. Grigorie Lăcriţa. Posted in Social


În cazul în care se vor aplica prevederile legale în vigoare, creşterea pensiilor va fi de 71% după măririle
de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021.
Pentru a se înţelege corect și pe deplin problema în discuţie, astfel încât fiecare pensionar să poată să-și calculeze singur cât îi va fi pensia după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021, se prezintă următoarea aplicaţie practică fundamentată (1) pe datele reale din „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar și (2) prin aplicarea întocmai a prevederile legale în vigoare.

1. Mărimea pensiei până la 30 august 2020, dată până la care
valoarea punctului de pensie este de 1.265 de lei conform
Legii nr. 263/2010 art. 86, alin. (2), lit. a)

Pensia lunară brută = 3.395 de lei.

Începând cu 1 ianuarie 2020, salariaţii cu timp parţial datorează contribuţiile sociale la salariului efectiv realizat

Scris de N. Grigorie Lăcriţa. Posted in Social


„Răutăţile pot fi iertate dar niciodată uitate.” (Esop)


Începând cu 1 ianuarie 2020, în cazul câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora NU mai este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, ci este salariului efectiv realizat
Exemplu.
În anul 2019, salariului de bază minim brut pe ţară a fost stabilit (sublinierea îmi aparţine) „în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră”, prin „Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”, publicată în Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018.
Un angajat, cu contract individual de muncă cu timp parţial, de două ore pe zi, a obţinut, în luna decembrie 2019, un salariu de  600 de lei.

Salariaţii încadraţi cu timp parţial beneficiază de aceeaşi durată a concediului de odihnă cu cei cu timp integral

Scris de N. Grigorie Lăcriţa. Posted in Social


„Nu–i plătiţi pe cei care nu muncesc şi nu–i taxaţi pe alţii pentru că muncesc.” (Arthur Laffer)

Cuprins.
1. Soluţii foarte diferite în aplicarea aceloraşi prevederi legale
2. Necesitatea introducerii în Codul muncii a unor prevederi precise și la modul imperativ prin care să se dispună că şi salariaţii încadraţi cu timp parţial beneficiază de aceeaşi durată a concediului de odihnă ca şi cei cu timp integral
3. Interpretări greşite ale legii în baza cărora durata concediului de odihnă pentru salariaţii cu timp parţial se acordă proporţional cu timpul lucrat
4. Soluţia corectă în stabilirea concediului de odihnă pentru salariaţii cu timp parţial
Anexa nr. 1. Precizări privind sensul și conţinutul unor termeni și expresii
Bibliografie

Rezumat.
Utilitatea practică a cunoaşterii problemei prezentate în acest material este dat de faptul că:
1. Priveşte circa un milion de salariaţi cu contracte de muncă cu fracţiune de normă, dintre care circa 370.000 au un singur contract de muncă cu timp parţial.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020