Viziunea orei de dirigenție în evoluția personală a elevilor

Scris de Prof. psih. Amelia Bănică. Posted in Opinii


  Acest  articol este dedicat tuturor elevilor şi cadrelor didactice care au crezut şi cred în valoarea orei de dirigenţie dar şi celor care au gândit cel puţin odată că este una dintre cele  cea mai  complexe  ore pe care  au pregătit-o vreodată.De asemenea va constitui  secvența introductivă a  unui nou  proiect educațional ce vizează editarea unui compediu  care va prezenta realitatea acestui paradox şi anume –De ce elevii consideră ora de dirigenţie cea mai aşteptată oră, iar  o parte importantă dintre  profesorii diriginţi o consideră ca fiind cea mai grea?
   Ideea,  considerăm că este generoasă şi  are ca şi etapă o analiză atentă a evoluţiei orei de dirigenţie actuală ora de consiliere şi orientare / consiliere și dezvoltare personală
Elementele introductive ale studiului au ca şi punct de plecare Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.Astfel la articolul 28-29 specifică” Orice copil are dreptul la educaţie ,educaţia trebuie să îl pregătească pentru viaţă,să îi dezvolte respectul pentru drepturile omului,,să îl formeze în spirirtul înţelegerii şi toleranţei”. În acest context sistemul educational românesc este în continuă transformare ,adaptare şi are ca şi obiectiv focalizarea pe armonizarea laturii cognitive a elevului cu cea afectivă,atitudinală şi comportamentală.Astfel se urmăreşte ca elevul să fie considerat ca o persoană unică reală,cu individualitate şi reacţii emoţionale determinate de tribulaţiile unei persoane în formare.

Ca sprijin pentru atingerea acesor obiective avem lansarea în anul 1994 de către Ministerul Educaţiei a  Programei curriculare a activităţii educative în învaţamântul preuniversitar, ce reprezenta cadrul de realizare a întregii activităţi educative cu obiective generale şi particulare, cu o tematică precisă pentru diriginte.Aceasta a fost regândită şi readaptată  într-o nouă formă prima dată în 2004-Ghidul Metodologic iar în anul 2009  ora de dirigenţie a fost  denumită “Consiliere şi orientare”.Noua curriculă a venit în întâmpinarea nevoilor educaţionale privind cunoaşterea şi respectul  de sine,de a comunicaşi de a relaţiona armonios cu ceilalţi,de a poseda tehnici de învăţare eficientăşi creativă,de luare de decizii şi rezolvare de probleme,de a rezista presiunilor negative ale grupului. Astfel prin ora de dirigenţie,profesorului diriginte i se propune să dezvolteinterese,motivesuperioare,gustul pentru frumos,pregătirea psihologică,sentimente şi atitudini pozitive.
Cu toate acestea,respectiv demersurile făcute de catre conducerea Ministerului Educaţiei Naționale  prin Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Casele Corpului Didactic prin organizarea  cursurilor  de formare specializate,prin parteneriatele cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,  instituţiile deconcentrate dar şi societatea civilă,  încă se mai identifică în sistem cadre didactice –profesori cu funcţia de diriginte- care nu se identifică cu etapele evoluţiei vieţii şi mai riscant îşi continuă predarea materiei ca extindere a cadrului formal,dau soluţii precise ca rezolvare a unor  probleme de vârstă,substituind rolul consilierului şcolar-psihologului sau dezbat permanent   problematica abaterilor disciplinare şi absenteismului de la regulamentul şcolarsau dau dovadă unui conservatorism de neînţeles,reticenţăşi rezistenţă în abordarea concretă a diverselor posibilităţi şi soluţii având în vedere că actul educativ este greu de cuantificat şi evaluat.Sunt riscuri înregistrate în sistem, de existenţă a cadrelor didactice care nu îşi mai doresc să îşi asume acest rol de DIRIGINTE .
   Puncte de vedere ale colegilor , profesori diriginți  menționate  ca fiind relevante pentru  susținerea orei de dirigenție.
       Ora de dirigenție  înseamnă o pregătire riguroasă pentru lumea mare, o poveste despre fiecare. Ea însumează concepte precum colaborare, sprijin, îndrumare, experiențe comune, implicare, empatie, joc, zâmbet, etc. Este ora care permite coeziunea unui colectiv de elevi, îmbunătățirea comunicării interpersonale, împărtășirea, în adevăratul sens al cuvântului, a sentimentelor, emoțiilor, gândurilor, etc. Cunoaștem și ne cunoaștem prin cuvinte și dincolo de acestea. Luptăm cu viclenia timpului, căci rămânem, elevi și profesor diriginte, cu sentimentul că el se scurge altfel - impardonabil de repede.  
    Ora de dirigenție are un rol deosebit de important în formarea și dezvoltarea personalității elevului. Ea oferă acel cadru nonformal în care se creează emoție, se dezvoltă competențe, abilități, deprinderi și, mai ales, capacitatea de adaptare socială într-un mediu în continuă schimbare. Percepută ca o evadare din rutina orelor școlare, ea este benefică pentru sănătatea fizică și mentală a copilului în formare, viitorul adult.
    Ora de dirigenție este ora îndrăznelii elevilor în ceea ce privește abordarea temelor stringente și de interes major pentru ei, la un moment dat. Astfel, devine incontestabilă apropierea continuă, plină de respect, între elev și profesorul diriginte. Elevii vor să fie ascultați, să spună profesorului diriginte ce probleme au. Ora de dirigenție oferă astfel profesorului posibilitatea de a fi aproape de elevi, iar acestora din urmă cadrul în care să se desfășoare fără rezerve, să se simtă ei înșiși, să-și exprime liber opiniile fără să fie judecați; elevii învață lucruri pragmatice, se descoperă ca indivizi.
    Dintre temele cele mai interesante dezbătute în cadrul orelor de dirigenție remarcăm: Copilul despre sine: Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalți?, Sunt om înainte de toate!, De ce mă numesc așa? Sunt special!, Copacul emoțiilor, Rolul meu în societate, Profesorul meu preferat, Siguranța pe internet, Noutate, originalitate, valoare, Prevenirea traficului de persoane, Gestionarea emoțiilor, Cum mă pregătesc să devin campion? Dar om?, Finanțele mele, A avea sau a fi, Educația prin recurgerea la modele, etc. Ele reliefează dinamica și varietatea subiectelor abordate în cadrul acestor ore. Devine incontestabil faptul că succesul orei de dirigenție se datorează și capacității profesorului diriginte de a se adapta, de a fi mereu în mișcare, de a propune teme actuale, de interes pentru elevi.
    Cuvintele cheie folosite cel mai des la ora de dirigenție vizează valori umane: „toleranță”, „empatie”, „bunătate”, „dragoste”, „implicare”, „familie”, „colaborare”, „sprijin”, „caracter”, „respect”, „prietenie”, „sănătate”, „frumusețe”. Unele aparțin limbajului familial, reliefând apropierea elev-profesor diriginte, deschiderea autentică în fața celuilalt („Dragii mei…”, „Puii mamei…”, „Suntem o familie!”), altele au rol motivațional („campion”, „învingător”, „succes”, „Credeți în ceea ce faceți!”, „Tot ceea ce vreți să faceți depinde strict de voința voastră!”).
    Ora de dirigenție înseamnă și alunecare spre zona ludică, hazlie:
    • „Un moment inedit a fost atunci când un elev din clasa a V-a m-a perceput pe mine ca dirigintă astfel: «Păi, nu sunteți dumneavoastră mama noastră?!»”
    • „Un elev a adormit, iar când l-a atenționat colegul de bancă, a spus: «Așa frumos povesteați, doamna dirigintă, că m-a luat somnul.»”
    • „La întrebarea «Dacă ai fi profesor cum i-ai evalua pe elevii tăi?», un elev a răspuns: «Aș da tuturor note de 10.» La întrebarea «Ce faci cu premiile la sfârșitul anului?», elevul a răspuns: «Locul I tuturor!»”
Jocul cu mingea, jocurile de spargere a gheții, poveștile despre pățanii, mimarea emoțiilor,  schimbul de impresii de vacanță prin jocul Onion ring, discuțiile aprinse în cadrul jocului Râul cu crocodili sunt întotdeauna inedite. De asemenea, discuțiile cu elevii pe diverse teme, experiențele împărtășite, emoțiile din viața lor de școlari reprezintă câteva din momentele unice – ludice din timpul acestei ore.
    În cadrul orei de dirigenție, profesorii au învățat de la elevi creativitatea nu are limite și că simțul umorului este absolut necesar. Au învățat să fie mai înțelegători, să asculte dorințele elevilor și să le înțeleagă nevoile, să fie receptivi la nou, curioși, să își dea frâu liber imaginației, să fie ei înșiși. Au aflat că și ei au de învățat în continuare de la toți și de la toate.
    Elevii iubesc orele de dirigenție! Ei adoră să se implice în activități care presupun ludicul și cunoașterea sinelui, le place să își expună opiniile, să își dezvolte creativitatea și personalitatea. Sunt nerăbdători de fiecare dată să afle tema orei de dirigenție; în cadrul ei, reușesc să vadă omul, nu doar profesorul.
 Toate aceste aspecte precizate anterior sunt concordanța cu atitudinea deschisă,creativă,de încredere,de sinceritate a majorităţii elevilor, faţă de această oră cu caracteristici speciale în dezvoltarea unui sistem de valori puternic ,în formarea personalităţii  faţă de lume şi viaţă.  
    Incheierea cuvântului intruductiv pentru că” mai întâi a fost cuvântul”  deschide de fapt o nouă etapă a studiului de percepţie diferită faţă de  ora de dirigenţie privită prin “ simţirea” celor  doi actori principali  respectiv elevul si cadrul didactic. Ora de dirigenţie poate fi privită ca un ”mic  dejun  în familie”sub” forma hranei sufleteşti„ .


Bibliografie : -Alexandru Gheorghe, Ionel Măţan, Emil Pârvulescu şi alţii – „Dirigenţia şi consilierea” –Editura Gheorghe Alexandrescu 2004
                       -   Adriana Băban-„Consiliere educaţională”-Editura ASCR&COGNITROM 2009
    •  Focus grup cadre didactice, consilieri educativi din județul Maramureș – sesiuni 2017-2018

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2021