Proiect pentru stimularea performanței în învățământul preuniversitar. Elevii pot fi recompensați cu până la 12.550 de lei

Scris de TL. Posted in Educatie


Ministerul Educației a publicat un proiect de hotărâre de Guvern care modifică reglementările în cadrul strategiei pentru stimularea performanței școlare în învățământul preuniversitar. “Pentru a stabili cadrul general al măsurilor financiare necesare organizării competițiilor școlare pe discipline școlare, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative la nivel județean, interjudețean, regional, național și internațional și pentru stimularea excelenței în învățământul preuniversitar MECŞ inițiază prezentul proiect de act normativ privind Stimularea Performanței Şcolare Înalte din Învățământul Preuniversitar”, arată nota de fundamentare.

Printre altele, documentul prevede și cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual elevilor cu rezultate deosebite:

   (a) la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din fondurile alocate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale (Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti) de care aparţin:

-  premiul I
    

   60lei;

-  premiul II
    

45 lei;

-  premiul III
    

35 lei;

- mențiune
    

25 lei;

   (b) la etapele interjudeţene şi regionale se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din fondurile alocate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale (Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti) de care aparţin:

-  premiul I
    

85 lei;

-  premiul II
    

70 lei;

-  premiul III
    

45 lei;

-  mențiune
    

35 lei;

 

   (c) la etapa naţională se acordă de către MECŞ, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator al acestei etape a competițiilor:

-  premiul I
    

150 lei;

-  premiul II
    

115 lei;

-  premiul III
    

   85 lei;

- mențiune
    

   65 lei;

(d) i. la etapa internaţională a competițiilor școlare, categoria I (desfășurate la nivel mondial), se acordă de către MECŞ:

- premiul I/medalie de aur cu punctaj maxim                                                      
    

12.550 lei;

-   premiul I/medalie de aur                                                        
    

9.720 lei;

- premiul II/medalie de argint                                                  
    

8.330 lei;

- premiul III/medalie de bronz                                                  
    

5.950 lei;

- mențiune
    

4.065 lei;

(e) i. la etapa internaţională a competițiilor școlare, categoria a II-a (desfășurate la nivel european sau regional), se acordă de către MECŞ stimulente în valoare de:

- premiul I/medalie de aur                                                      
    

4.440 lei;

- premiul II/medalie de argint                                                  
    

3.785 lei;

- premiul III/medalie de bronz    
    

2.945 lei;

- mențiune                                          
    

2.550 lei;

 

Proiectul mai prevede ca, pentru concursurile internaționale, “profesorul care a pregătit elevul se acordă un stimulent financiar egal cu cel acordat elevului. Dacă elevul a fost pregătit de mai mulți profesori, valoarea stimulentului financiar echivalent cu cel acordat elevului se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obține mai multe distincții pentru aceeași disciplină școlară, profesorului pregătitor i se acordă un singur stimulent, echivalent cu distincția cea mai mare obținută de către elevul pregătit. Dacă elevul care a obținut mai multe distincții pentru aceeași disciplină școlară, a fost pregătit de mai mulţi profesori, valoarea stimulentului echivalent cu distincția cea mai mare obținută de către elev se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care un profesor a pregătit mai mulți elevi care au obținut distincții la competiţiile şcolare internaționale, acesta primește un singur stimulent cu valoare egală cu cea a stimulentului acordat pentru cea mai mare distincție obținută de elevii săi”. De asemenea, pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii se acordă aceleași stimulente pe care le-a/le-au obținut elevul/elevii săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obținerii performanței școlare.

 

Cuantumurile stimulentelor financiare acordate pe echipă/formație de elevi sunt următoarele:

    I. pentru echipele/formațiile cu număr de 60-100 de elevi:

   (a) la etapa judeţeană se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

-  premiul I
    

400 lei;

-  premiul II
    

270 lei;

-  premiul III

- mențiune
    

200 lei;

100 lei;

   (b) la etapa interjudeţeană sau regională se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I
    

675 lei;

-    premiul II
    

550 lei;

-    premiul III

-    mențiune
    

400 lei;

200 lei;

   (c) la etapa naţională se acordă de către MECŞ, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator:

-  premiul I
    

1.100 lei;

-  premiul II
    

   800 lei;

-  premiul III

- mențiune
    

   675 lei;

   400 lei;

    II. pentru echipele/formațiile cu un număr de 20-60 elevi:

   (a) la etapa judeţeană se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I
    

270 lei;

- premiul II
    

200 lei;

- premiul III

- mențiune
    

190 lei;

100 lei;

   (b) la etapa interjudeţeană sau regională se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

-   premiul I
    

400 lei;

-   premiul II
    

270 lei;

-   premiul III

- mențiune
    

200 lei;

100 lei;

   (c) la etapa naţională se acordă de către MECŞ din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator:

- premiul I
    

675 lei;

-  premiul II
    

550 lei;

-          premiul III

- mențiune
    

400 lei;

200 lei;

III. pentru echipele/formațiile cu un număr de până la 20 elevi:

   (a) la etapa judeţeană se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

-  premiul I
    

110 lei;

-  premiul II
    

80 lei;

-  premiul III
    

75 lei;

 

 

   (b) la etapa interjudeţeană sau zonală se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

-  premiul I
    

200 lei;

-  premiul II
    

140 lei;

- premiul III

- mențiune
    

110 lei;

80 lei;

   (c) la etapa naţională se acordă de către MECŞ, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator:

- premiul I
    

400 lei;

- premiul II
    

270 lei;

- premiul III

- mențiune
    

200 lei;

100 lei;

(d) i. la etapa internaţională se acordă de către MECŞ:

- premiul I/medalie de aur                                                        
    

9.720 lei;

- premiul II/medalie de argint                                                  
    

8.330 lei;

- premiul III/medalie de bronz
    

5.950 lei;

- mențiune                                                
    

4.065 lei;

Pentru profesorul care a pregătit formația/echipa de elevi se acordă un stimulent egal cu cel obținut de formația/echipa de elevi. În cazul în care formația/echipa de elevi a fost pregătită de mai mulţi profesori, stimulentul acordat se împarte în mod egal la numărul acestora, arată proiectul. Documentul mai precizează că pentru şcoala/școlile unde frecventează elevul/elevii se acordă același stimulent obținut de elevul/elevii săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obținerii performanței școlare.

http://www.telegrama.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=45026:proiect-pentru-stimularea-performan%C8%9Bei-in-inva%C8%9Bamantul-preuniversitar-elevii-pot-fi-recompensa%C8%9Bi-cu-pana-la-12-550-de-lei&Itemid=108

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2023