Ministerul Educaţiei a publicat metodologia şi calendarul admiterii pentru învăţământul profesional de 3 ani

Scris de YC. Posted in Educatie


Elevii de clasa a VIII-a se vor putea înscrie la primăvară la şcoala profesională de trei ani pentru anul şcolar următor. Învăţământul profesional se poate organiza numai în licee care au contracte cu firme, iar în primul an, elevii vor face pregătire profesională de bază şi în următorii doi ani pregătirea de specialitate.

Ministerul Educaţiei a publicat miercuri metodologia de admitere, metodologia de funcţionare a învăţământului profesional cu durata de trei ani şi calendarul înscrierilor pentru anul viitor.

În învăţământul profesional a cărui durată a fost mărită de la doi la trei ani şi care va începe din clasa a IX-a în loc de X-a, se pot înscrie elevii care se află în clasa a VIII-a şi absolvenţii de clasa a VIII-a din seriile anterioare, se arată în metodologia de admitere.

Potrivit Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în primul an, elevii vor face pregătire profesională de bază într-un domeniu ales, iar în următorii doi ani, vor face pregătire profesională generală de specialitate într-o calificare profesională.

Elevii pot studia maximum 2 calificări profesionale din acelaşi domeniu şi numai în cazuri excepţionale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru 2 calificări profesionale din domenii diferite de pregătire.

Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se organizează numai în unităţile de învăţământ care au contracte încheiate cu operatorii economici sau instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional;
c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, iar lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional se stabileşte tot anual, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi a firmelor care colaborează cu acestea.

Ce şcoli au voie să organizeze învăţământ profesional

Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale;
b) existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Metodologie de Organizare Si Functionare Învăţământ Profesional

Admiterea la profesională

Liceele profesionale şi cele care au secţii învăţământ profesional pot organiza, în anumite condiţii, preselecţia candidaţilor printr-o probă suplimentară de admitere. Înscrierea în învăţământul profesional se face la liceul respectiv pe baza unei fişe de înscriere eliberate de şcoala gimnazială pe care canditaţii au absolvit-o.

Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Metodologie Admitere Învăţământ profesional
 
Între 7-11 aprilie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze învăţământ profesional în 2014-2015 se desfăşoară acţiunea “Săptămâna meseriilor” în care se va prezenta oferta de studiu şi elevii vor putea beneficia de consiliere de specialitate cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional.

De asemenea, între 7-18 mai, inspectoratele şcolare vor organiza târguri cu oferte educaţionale unde elevii şi părinţii se pot informa, iar elevii vor primi şi o broşură de la inspectorate.

Potrivit calendarului de admitere, afişarea ofertelor de şcolarizare se va face pe 1 mai. Între 22-23 mai, secretariatele şcolilor completează fişele de înscriere, iar pe 26-27 mai se face înscrierea. Între 29 - 30 mai are loc examenul de admitere în liceele care organizează preselecţie, rezultatele urmând să fie publicate pe 4 iunie.

http://ro.stiri.yahoo.com/ministerul-educa%C5%A3iei-publicat-metodologia-%C5%9Fi-calendarul-admiterii-pentru-181213089.html

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2021