Procedura pentru programul Horeca si Turism a fost publicata pe site-ul Ministerului

Scris de Mihai Ene. Posted in Economie


Ajutoare nerambursabile de pana la 800.000 euro.
Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ  se transmit in termen de 10 zile de la data publicarii pe adresa de email a ministerului.

I. Conditii eligibilitate:
a) societate infiintata cel tarziu in 2019;
b) coduri CAEN eligibile: (7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630);
c) societati  -  certificate / licentiate in turism / clasificate / autorizate pe domeniul de activitate;
d) societati care au inregistrat diferente 2019 vs 2020;II. Categorii de cheltuieli finanțate din grant:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.


III. Specificatii schema:  
 1. Durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30 iunie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, în limita creditului bugetar.
2. Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru 12 luni, respectiv 24 luni in cazul granturilor mai mari de 200.000 Euro. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12/24 luni.”
3. Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN (7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere unică. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
                   
BAZA DE CALCUL REPREZINTA:
•    pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.
•    pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism diferența dintre valoarea totală a prestărilor de serviciii turistice efectuate, inclusiv marja.
•    pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2024