UK Bookmakers

Birocratia cu cupoanele de pensii

Scris de N. Grigorie Lăcriţa. Posted in Economie


Subsemnatul Grigorie Nicolae, cu adresa după Cartea de Identitate (CI) în Craiova, strada Unirii, bloc 21 – B, scara 1, apartament 2, având C.I. seria DX, nr. xxxxxx , eliberată de SPCLEP Craiova la data de 14.06.2010 şi CNP xxxxxxxxxxxxx, telefon 0722 – 95.66.00, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , vă rog să dispuneţi ca orice corespondenţă emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dolj către subsemnatul, precum cupoanele de pensie, tichetele de călătorie etc., să-mi fie trimise la adresa la care locuiesc efectiv, aceasta fiind în Craiova, strada Eroilor nr. 86.
În cazul în care se refuză cele solicitate prin această cerere, vă rog să mi se precizeze motivele pe bază de temei legal.
Menţionez că în data de 18.01.2016 am prezentat la ghişeul nr. 3 o asemenea cerere, care mi-a fost respinsă spre înregistrare și rezolvare pe motiv că:
1) orice trimiteri de la Casa Judeţeană de Pensii Dolj către un pensionar se fac numai la adresa de pe Cartea de identitate a acestuia;
2) dacă doresc primirea lunară a cuponului de pensie, şi a oricăror altor documente, la o altă adresă decât cea pe care o am acum în Cartea de identitate, trebuie să-mi fac mutaţie la adresa respectivă.
Prin refuzul de a mi se primi, înregistra și soluţiona / răspunde la cererea respectivă s-au încălcat prevederile art.1 din „Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ”.


Vă rog a avea în vedere faptul că:
1) refuzul, de către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, de a trimite cupoanele de pensie la adresa solicitată de pensionar, prin cerere scrisă, personală şi pe propria răspundere, şi
2) obligarea miilor de pensionari, numai din Craiova, de a-şi schimba cartea de identitate numai din motivul de a primi cupoanele de pensie la o altă adresă, unde locuiesc efectiv vremelnic, uneori numai câteva luni, spre exemplu, când se află în întreţinerea unuia dintre copii, după care se mută fie la alt copil, fie înapoi la casa sa, generează numeroase şi serioase neajunsuri, pe multiple planuri, dintre care menţionez numai următoarele:
a) efectuarea mutaţiei în cartea de identitate necesită numeroase documente, mult timp şi cheltuieli, aglomerând foarte mult activitatea la starea civilă;
b) numeroşi pensionari cu serioase probleme de sănătate, sunt luaţi în întreţinerea copiilor pe diferite perioade, neprevăzute nici de ei, şi nici de copii lor, după care se mută fie la alt copil, fie la casa lor;
c) în aceste situaţii, aceşti pensionari nu mai primesc cuponul de pensie deoarece locuiesc efectiv la o altă adresă decât cea din cartea de identitate, cupon care se înmânează de poştaş numai personal şi care, după câtva timp, se depune la poştă, după care se returnează la Casa de pensii; aceste mii de circuite efectuate lunar sufocă activitatea organelor poştale şi ale Casei de pensii, mărind şi cheltuielile materiale şi cu munca vie ale acestora;
d) ridicarea acestor cupoane se face la intervale mai mari de timp de la Casa de pensii, în general când pensionarii respectivi au nevoie de acestea, fie pentru a beneficia de anumite servicii medicale, fie când folosesc mijloacele de transport pe care beneficiază de gratuitate; stocarea (uneori ani de zile), gestionarea și înmânarea ulterioară a acestor cupoane generează numeroase cheltuielii Casei de pensii;
e) în aceste situaţii, pensionarii în discuţie sunt efectiv obligaţi să meargă la Casa de pensii pentru a ridica cupoanele de pensii (în special pe ultima lună), situaţie în care se înregistrează alte numeroase şi serioase neajunsuri, precum: deplasarea sub intemperiile naturi (precum ger, gheţuş, ploaie, zile toride etc.) cu reale pericole de accidentare, de îmbolnăvire. aglomeraţie la ghişeu; pierderi de timp şi ca urmare a faptului că se poate merge în afara programului de lucru cu publicul (de până la ora 14,00 în zilele de luni până joi, şi până la ora 13,00 vinerea), program pe care pensionarii, în general, nu îl cunosc; proasta servire, inclusiv prin atitudini jignitoare, a unor funcţionari publici, nerspectarea, uneori, a programului de lucru de către unii dintre funcţionarii publici etc.
Neajunsurile menţionate mai sus sunt mult mai mari pentru pensionarii mutaţi vremelnic (1) fie din oraş în mediul rural, (2) fie dintr-o localitate rurală în alta.
Acestea sunt numai câteva dintre argumentele care justifică adoptarea procedurii de lucru în baza căreia orice corespondenţă cu Casa de Pensii, precum cu cupoanele de pensie, tichetele de călătorie etc., să fie trimise pensionarilor la adresa la care solicită aceştia în scris.
Revin şi solicit să dispuneţi ca orice corespondenţă emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dolj către subsemnatul, precum cupoanele de pensie, tichetele de călătorie etc., să-mi fie trimise la adresa la care locuiesc efectiv, aceasta fiind în Craiova, strada Eroilor nr. 86.
Vă rog să dispuneţi măsuri ca datele personale din această cerere să nu fie folosite de unele persoane din această instituţie în alte scopuri decât în rezolvarea acestei cereri.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020