UK Bookmakers

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a judeţului Maramureș a fost câștigat de SC Drusal SA

Scris de CJMM. Posted in Economie


În cadrul ședinței de Consiliu Județean desfășurată joi, 31 mai, aleșii județeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018, dar și conturile anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2017, pentru bugetul propriu al judeţului. S-a votat și repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018, dar și aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”pe anul 2018 a fost rectificat cu suma de 15 milioane de lei, finanțare acordată de Guvernul României.
Un alt proiect care a primit votul aleșilor județeni a fost cel privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a judeţului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor către SC Drusal SA Baia Mare, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare.

A urmat, apoi, aprobarea listei structurilor sportive care beneficiază de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate proiectelor din domeniul sportului, declarate eligibile la  sesiunea de finanţare din anul 2018, dar și aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. Alte proiecte au făcut referire la trecerea unor bunuri din domeniul public al UAT-urilor sau al statului în domeniul public al județului Maramureș, aprobarea cooperării între Consiliul Județean Maramureș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a județului Maramureș și Clubul Sportiv Municipal Știința Baia Mare, în vederea finanțării în comun a programului ”întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive” dar și validarea unui nou membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureș.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020