A. N. Poliak si Khazaria

Scris de Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu. Posted in Dezvaluiri


„Unul dintre cei mai radicali promotori ai ipotezei despre originile khazare ale evreimii este A. N. Poliak, profesor de istorie medievală a evreilor la Universitatea din Tel Aviv. În cartea sa, Khazaria, publicată în ebraică, în 1944, (…) Poliak scrie că realităţile impun «un nou mod de abordare atât a problemei relaţiilor dintre evreimea khazară şi celelalte colectivităţi evreieşti, cât şi a întrebării cât de departe putem merge în considerarea acestei evreimi (khazare) drept nucleu al marii comunităţi evreieşti din Europa orientală…

Descendenţii acesteia – cei care au rămas pe loc, cei care au emigrat în Statele Unite şi în alte ţări, precum şi cei care s-au dus în Israel – formează astăzi marea majoritate a evreimii mondiale». Dacă aşa stau lucrurile, ar însemna că strămoşii lor veneau nu de pe malurile Iordanului, ci de pe ale Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucaz (…); deci, din punct de vedere genetic, ei se înrudesc mai de aproape cu triburile hunilor, uigurilor şi maghiarilor decât cu seminţiile lui Abraham, Isaac şi Iacob [s. n., V.I.Z.]. Dacă se va dovedi că acesta este adevărul, atunci termenul de «antisemitism» ar deveni fără noimă, s-ar goli de conţinut, s-ar baza pe o concepţie împărtăşită atât de călăi, cât şi de victimele lor. Povestea Imperiului khazar, aşa cum se dezvăluie încetul cu încetul din trecut, începe să apară ca cea mai cruntă farsă pe care a pus-o vreodată la cale istoria“ [1]. În episodul „Înşelătoria secolului XX (46)“ [2] am precizat, în notele mele, citându-l pe Arthur Koestler, că, în imensa lor majoritate, cetăţenii actualului stat Israel nu au nici o legătură genetică, rasială cu evreii de acum două mii de ani (semiţi), [co]autori ai textelor biblice, deşi jidanii, îndeosebi după anul 1900, prin ideologia sionistă, au complotat şi revendicat teritoriul Palestinei pentru a înfiinţa Israelul, în baza „dreptului lor natural“ asupra „vechiului lor stat“. Deci, pe scurt, istoria acestor barbari, khazarii, travestiţi în popor biblic, relevă temerile autorilor evrei, privind propriile lor dezvăluiri, acelea că „evreii“ de azi, adică jidanii, nu sunt evreii semiţi, biblici [3].

Cercetările recente asupra A.D.N.-ului confirmă ipoteza profesorului A. N. Poliak. «Cine sunt iudeii? (Jews, în original), se întreabă Texe Marrs. Care este originea lor? Sunt iudeii (Jews) o rasă omogenă? Sunt iudeii descendenţi din Abraham, Isaac şi Iacob? Astăzi, ştiinţa ADN-ului arată că aproape toţi iudeii din lume provin din Khazaria. Ei nu sunt, pe linie genetică, din neamul lui Avraam şi al profeţilor, ci al regelui Bulan şi al popoarelor păgâne din Caucaz. Strămoşii iudeilor de azi nu sunt izraeliţi, ci sunt khazari. Popoarele din Khazaria, în secolul al VIII-lea, s-au convertit de la păgânism la iudaism. În secolul al X-lea, aceşti khazari transformaţi în „iudei“ au emigrat în Europa de Est, în special în Polonia şi Lituania. În 1948, khazarii, în mod eronat crezând ei înşişi că ar fi „iudei“, au ajuns pe teritoriul Palestinei şi au înfiinţat statul Israel. Popoarele de astăzi din Israel sunt, practic, toate de sorginte khazară (din grupul turco-mongol). „Evreii“ nu pot să aibă nici o pretenţie de sorginte genetică asupra ţării lui Israel şi nici o legătură de familie în Israelul istoric. Ştiinţa A.D.N.-ului se alătură recentelor descoperiri din istorie şi arheologie spre a prezenta lumii o imagine corectă şi remarcabilă a poporului evreu. Acum, totul se schimbă!» (s.n., V.I.Z.) [4].

Aşadar, Texe Marrs aduce încă un argument, bazat pe studierea structurii A.D.N.-ului, care atestă că jidanii nu sunt, de neam, de sânge, acelaşi lucru cu evreii biblici, din Palestina lui Solomon. Faptul că au adoptat religia mozaică nu-i transformă, automat, în evrei. Problema se pune în dublu sens, dar convergent. Pe de o parte, după cum am mai precizat, tot aşa cum eu, de exemplu, dacă adopt budismul sau taoismul sau şintoismul nu devin, subit, indian, chinez sau, respectiv, japonez – nu-mi apare în frunte ochiul kundalini, nu mi se fac ochii oblici, părul castaniu, uşor ondulat, nu mi se face negru-lins, pentru că, aşa cum spune un proverb românesc – dar regăsit şi în paremiologia altor popoare –, „sângele apă nu se face“. Pe de altă parte, spre deosebire de cultul iudaic, adoptat numai de IUDEI şi de jidani, cultul musulman se întinde din Nordul Africii, trece în Asia prin Orientul Apropiat – în care se află Israelul (cu Siria, Iordania, Liban, Turcia), şi nu în Orientul Mijlociu, cum scriu inculţii, preluând clişeele ziariştilor ignoranţi din presa occidentală! – şi merge mai departe, prin Orientul Mijlociu (estul Irakului, Iran, Pakistan) spre Orientul Îndepărtat până în Extremul Orient. Pe toate aceste meridiane – care cuprind jumătate de glob – pe care se întinde cultul Islamului există o mulţime de popoare, dintre care mulţi dintre membrii lor sunt mahomedani, musulmani. Dar, dacă un egiptean ortodox devine musulman, dacă un indian sau pakistanez sau chinez părăseşte budismul sau taoismul şi devine musulman, nu încetează în a fi egiptean, indian, pakistanez sau chinez! Nici sângele khazarilor, matricea cromozomială a A.D.N.-ului lor, nu se transformă, subit, în sângele evreilor biblici prin însuşirea iudaismului, cum pretinde Sionismul. Dimpotrivă, împroprierea religiei mozaice prin decizia regelui Bulan atestă, încă o dată, dimensiunea prădătoare a khazarilor, lăsată moştenire „iudeilor“ răspândiţi în Europa, jidanilor: se ştie şi se confirmă zi de zi că principala caracteristică a jidanilor este goana după averi, după bani – „rechinii imobiliari“ şi speculatorii financiari fiind principalele forme moderne de escrocare a românilor, după cum în secolul 1850-1950 au fost arendarea, cămătăria, concurenţa neloială şi ruinarea românilor. Marea finanţă mondială este concentrată în mâinile câtorva familii de jidani, care, deşi au foarte multe bogăţii, vor tot mai multe. De altfel, cum se ştie, lăcomia, ahtierea după averi şi preocuparea predilectă pentru speculaţia financiară (care înseamnă, zis mai puţin academic, escrocherie) sunt relevate şi condamnate atât în Vechiul Testament (Ieşirea, 20, 17; Deuteronomul, 5, 21, 7, 25-26; Evrei, 13, 5), cât, mai ales, de Iisus Hristos, care le-a reproşat zarafilor iudei că au pângărit Templul transformându-l într-o „peşteră de tâlhari“ (Matei, 21, 12-13; Marcu, 7, 21-22). Dar nici sub raport spiritual, religios, cultic, rabinii fundamentalişti, „autentici“ nu acceptă Sionismul şi, în discursurile şi demonstraţiile lor stradale, afişează mereu sloganul „IUDAISMUL RESPINGE SIONISMUL!“, ca şi în vremea lansării, în 1890, a sionismului de către Herzl.

Dar, i se atribuie lui David Ben Gurion paternitatea acestei idioţenii: „Jew is anyone who says he is a Jew“ – „Iudeu este oricine care susţine că este iudeu“! Această aserţiune, zice dr. Gerhard Falk, este respinsă de către jidanii americani autentici, sau, în exprimarea lui, „ortodocşi“: „The orthodox American Jews reject the notion that a Jew is anyone who says he is a Jew“ [5]. Care or fi fiind „jidanii americani ortodocşi“ (adică „fundamentalişti“) nu ştiu, dar să luăm ca atare afirmaţia dr-lui Gerhard Falk.

Într-adevăr, este foarte plauzibilă această paternitate, deoarece, la vremea când a emis-o, David Ben Gurion era puternic interesat să fabrice cât mai mulţi „evrei“, cu care să populeze Palestina transformată în Israel, fiindcă „izraelieni“ erau foarte puţini, în comparaţie cu masa de palestinieni-arabi care popula acel teritoriu. Prof. Ion Coja chiar face, undeva, constatarea că e benefic pentru unii să se declare „evrei“, fiindcă, actualmente, îşi asigură, astfel, un paşaport pentru parvenire în ţara în care se află sau, eventual, un paşaport pentru eventuala emigrare – deşi, acum, s-a ivit o variantă nouă, opusă, a politicii sioniste: ideea „refacerii diasporei“ jidăneşti prin revenirea în ţările din care au emigrat până de curând; pentru a-şi asigura un loc de refugiu în eventualitatea că arabii se vor dumiri şi îi vor arunca în Mediterană pe intruşii jidani.

Numai că această directivă subversivă de parvenire la calitatea de „evreu“ lui Ben Gurion este în netă contradicţie cu politica „purităţii etnice“ a Israelului statuată de ideologia sionistă, căci, prin avalanşa de neevrei-deveniţi-evrei prin simpla declaraţie că ar fi evrei, transformă „poporul“ izraelian într-un mixtum compozitum ca şi „poporul“ american, sau ca poporul francez în partea de sud a Franţei, care a devenit un melanj de francezi şi de magrebieni. Actualmente, în Israel trăiesc circa 6 milioane de izraelieni, 1,6 milioane de palestinieni şi circa 325.000 alte etnii. Să presupunem că, pe glob, sunt circa 20 de milioane de evrei/jidani. Jacques Attali – un jidan din elita Franţei, consilier al mai multor preşedinţi francezi – a prognozat, recent, că jidanii trebuie să ajungă la numărul de 200 de milioane, ca să poată conduce lumea. Conducerea Chinei a declarat anul 1995 ca fiind „Anul marii migraţii chineze“ – după care a început o liberalizare a acordării vizelor de emigrare, pentru a mai descongestiona, inclusiv în acest fel, presiunea demografică enormă care apasă asupra Chinei. Acum, conducerea chineză a devenit şi mai liberală şi ar putea – să presupunem – să dea ordinul ca 200 de milioane să se declare „evrei“ şi să emigreze în… Israel, devenind, astfel, izraelieni! Deoarece, conform panseului lui David Ben Gurion, „cine se declară jidan este jidan“! Dintre cele circa 1,3 miliarde de chinezi, câţi sunt acum, oficial, în China – deşi eu cred că au ajuns la 1,4 miliarde –, cifra de 200 de milioane (adică populaţia imensei Rusii – de circa 150 de milioane – plus de 2,5 de ori populaţia din 1989 a României, de 20 de milioane!) pare o cifră rezonabilă pentru a face „alia în Palestina“, adică pentru a emigra în Israel. Şi, atunci, cum rămâne cu „evreii“ din Israel de 208 milioane de „evrei“, făcuţi à la Ben Gurion?! Şi ar fi cei 200 de milioane de chinezi-„evrei“ totuna cu jidanii-khazari, sau cu „evreii“ – cum se consideră jidanii că ar fi fiind?! Iată o dilemă din care nu putem ieşi în eventualitatea potenţialei jidăniri spontane a 200 de milioane de chinezi!

Mai grav! Ar fi o eventualitate terifiantă, căci principala calitate a chinezilor jidăniţi ar fi însuşirea trăsăturii definitorii atât a  khazarilor, cât şi a „evreilor“ care au adoptat legea Torei, conservată în religia mozaică: violenţa extremă contra celorlalţi, contra goyimilor, căci şi chinezii-jidăniţi ar deveni, automat, tot „popor ales“, în baza Torei, a Talmudului, a Cahalului, a Sionismului şi a cărţilor sacre apropriate şi aduse la zi de către rabinii-khazari-jidăniţi, în cadrul unui aggiornamento jidănesc, similar celui catolic! Deoarece, din cauza principalei lupte subterane dintre iudei – descendenţii vechilor iudei biblici – şi aşchenazi – descendenţii khazarilor parveniţi la calitatea de jidani actuali – s-a creat, cum am mai spus şi cum trebuie să avem permanent în minte această stare de fapt, o stare conflictuală difuză între diversele facţiuni iudaice şi jidăneşti. Această conflictualitate difuză – dar acută, care, în unele ocazii ia chiar forme de contestare violentă, contondentă – se încearcă a fi depăşită prin ceea ce am numit aggiornamento jidănesc.

O recunoaşte şi Gerhard Falk, în articolul citat: «Cu toate acestea, ne luptăm unii împotriva celorlalţi. Am şi uitat că lui Hitler nu-i păsa dacă victimele sale erau laici, tradiţionalişti [cu sensul de „iudei fundamentalişti, adepţi ai dogmelor Torei“ – n.n., V.I.Z.], conservatori, reformaţi, reconstrucţionişti, sionişti etc. etc. El, împreună cu naziştii lui, incluzând naziştii arabi de ieri şi de azi, văd doar iudei. De aceea, în numele strămoşilor noştri comuni, Abraham, Isaac şi Iaacov, al Sarei, al Rahilei, Leei şi Rebecăi, haideţi să oprim ura acum. Să-i determinăm pe cei care vor citi acestea să nu mai pronunţe un cuvânt urât împotriva altui iudeu şi a credinţei lui. Oare nu scrie Kol Israel Chaverim: „toţi iudeii sunt confraţi“, chiar şi atunci când nu există ameninţarea anihilării?» Evident, în acest apel patetic pentru eliminarea urii intra-„iudaice“, care le diminuează jidanilor cvasimajoritari renumita solidaritate etnică în faţa „ameninţării anihilării“, dr. Gerhard Falk ne aruncă praf în ochi prin faptul că invocă „strămoşii noştri comuni, Avraam/Abraham, Isaac şi Iaacov“, deşi prof. A. N. Poliak denunţase, acum şapte decenii, această falsă legendă, relevând, cum am arătat la început, că, în cvasitotalitatea lor, actualii iudei vin „nu de pe malurile Iordanului, ci de pe ale Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucaz“. E necesar să subliniez că Gerhard Falk şi-a intitulat articolul „Cea mai mare teroare dintre toate“ tocmai pentru a sublinia că această „cea mai mare teroare“ este reprezentată de însăşi ura intra-„iudaică“, prin care se diminuează solidaritatea „poporului ales“, menţinută de-a lungul mileniilor din cauza persecutării permanente la care a fost supus de ironia Istoriei: chiar „poporul ales“ să fie persecutat?! Îngemănarea urii contra goyimilor – promovată şi consemnată de Vechiul Testament – cu ura înmagazinată de persecutarea continuă la care a fost supus de către goyimi din cauză de „deicid“, din cauză de camătă etc. – consemnată corect de către Istoria Europei – împreună cu ura funciară specifică barbarului popor khazar – consemnată tot de către Istoria Europei –, această ură, deci, va fi sporită nemăsurat demografic, politic şi economic prin jidănirea celor 200 de milioane de chinezi care vor primi „ordin de la împărăţie“ să se declare „evrei“ biblici!

Or, dacă extrapolaţi inclusiv recentul război, declanşat în iulie-august 2014 de către Israel contra palestinienilor din Fâşia Gaza [6] – care stau ca o sulă în coasta jidanilor de pe ţărmul Mediteranei –, vă daţi seama ce atrocităţi ar comite Israelul închinezat cu cei două sute de milioane de chinezi-jidoviţi? Ar ocupa, urgent, tot Orientul Apropiat fără a mai face uz de avioanele şi rachetele făcute cadou de zombii-americani, ci ar cuceri ţările vecine doar năvălind pedestru, ca apostolii din vremurile biblice! Aşa va arăta Apocalipsa: jidanii-închinezaţi năvălind pe jos sau călare pe măgari, cucerind Orientul Apropiat de la Nil până la Eufrat, cum perorau, după războiul de şase zile, din 1967, generalul Moshe Dayan şi prim-ministra Golda Meyr, un fel de Gerda-gardianca a jidanilor!

 

 

Cuvântul „jidani“: concept geopolitic şi istoric

 

Cuvântul „jidani“ semnifică un concept geopolitic şi istoric, prin care se indică aria geografică, iniţială, de atestare istorică a existenţei jidanilor – situată la nordul şi nord-estul Mării Caspice – şi originea etnică turco-mongolă a poporului respectiv: khazarii. De aceea, nu are nimic peiorativ în el, cum pretind lichelele din Academia Română, care le cântă în strună jidanilor tocmai pentru ca ei, jidanii, să îşi mascheze originea non-iudaică, dar cu scopul de a se da drept „evrei“, căci, ca „evrei“, ar avea un pedigri biblic, transformat într-unul eminamente rasist – „poporul ales“, deci, unicul „popor ales“ – şi, astfel, şi-ar aroga superioritatea asupra tuturor celorlalte popoare! Din acelaşi motiv au acaparat Comitetul de atribuire a premiilor Nobel, spre a le acorda cu prioritate jidanilor, ca să impună şi în acest mod ideea superiorităţii intelectuale a jidanilor [7].

Remarcabil este faptul că, în rândul contestatarilor „Holocaustului unic“ pe care-l clamează cu neruşinare incontinentă escroci ca Elie Wiesel, Simon Wiesenthal, Léon Poliakov, Efraim Zuroff [8], Marco K. Katz [9], Radu Ioanid [10] şi alţii mai mărunţi de la noi, ca Teşu Solomovici, Aurel Vainer, Emil Constantinescu, Andrei Marga şi „escrocul politic“ [11] Răzvan Theodorescu, se înregimentează şi revizionişti iudei sau chiar jidani, dar cinstiţi, competenţi şi renumiţi în profesia lor, ca Norman Finkelstein – cu deja faimoasa lui carte INDUSTRIA HOLOCAUSTULUI [12] –, ca Noam Chomsky, Israel Shahak sau Bobby Fischer, celebru ca şahist, dar mai puţin cunoscut în România ca negaţionist vehement şi perseverent al holocaustului: „A negat holocaustul şi şi-a anunţat intenţia de a demasca crimele evreilor şi a susţinut că Statele Unite sunt o «farsă controlată de evrei ticăloşi, circumcişi, murdari şi coroiaţi»“ – afirmaţie din cauza căreia a fost alungat din S.U.A. şi fugărit peste tot, până la moarte [13]!

Fireşte, toţi aceşti „negaţionişti“ iudei (sau, poate, doar jidani) au fost denigraţi şi chiar persecutaţi (Norman Finkelstein, Israel Shahak sau Bobby Fischer, Benjamin Freedman), ca să nu mai spunem de alţii, ne-„evrei“ – cum e cazul cu autorul acestei memorabile cărţi, Arthur Robert Butz, sau băgaţi la închisoare, ca David Irving, Ernst Zündel, Jürgen Graf, Germar Rudolf, sau cei care au fost bătuţi, ca Roger Garaudy, Paul Rassinier, George Dănescu, Robert Faurisson [14] ş.a.

Vasile I. Zărnescu

NOTE

[1] A. Koestler, op. cit., ediţia Nagard, pag. 15.

[2] „Înşelătoria secolului XX (46)“, pe http://www.altermedia.info/romania/2014/04/04/inselatoria-secolului-xx-46/.

[3] Vezi şi Cornel-Dan Niculae, RĂZBOIUL NEVĂZUT AL EVREILOR SIONIŞTI CU ROMÂNII. Carpathia Rex, Bucureşti, 2011, ediţia a IV-a, pag. 5-13.

[4] Texe Marrs, DNA Science and the Jewish Bloodline, pe http://www.amazon.com/Science-Jewish-Bloodline-Texe-Marrs/dp/1930004818. Cf. http://www.altermedia.info/romania/2014/04/04/inselatoria-secolului-xx-46/. Vezi şi: http://www.apfn.org/thewinds/library/khazars.htmlhttp://www.apfn.org/thewinds/library/khazars_2.html.

[5] Cf. Dr. Gerhard Falk, The Greatest Terror of Them All, pe  http://jbuff.com/c101801.htm.

[6] Vezi: http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/07/30/bolivia-israel-terrorist-state/13384989/; http://www.timesofisrael.com/bolivia-declares-israel-a-terrorist-state/;

http://www.cotidianul.ro/bolivia-a-declarat-israelul-stat-terorist-244331/;

http://www.antena3.ro/externe/israelul-declarat-stat-terorist-de-bolivia-nu-este-un-garant-al-principiilor-respectarii-vietii-262135.html.

[7] Vezi: *** „Elie Wiesel impostorul sau pseudowiesel (3)“, pe http://ro.altermedia.info/romania/2011/11/13/elie-wiesel-impostorul-sau-pseudowiesel-3/. Vezi şi: http://robertfaurisson.blogspot.ro/1986/03/un-grand-faux-temoin-elie-wiesel.html.

[8] Cf. http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-subiectele_zilei-12973017-efraim-zuroff-centrul-simon-wiesenthal-rfi-dan-sova-oaspete-binevenit-iran-revoltator-afla-guvern.htm.

[9] Cf. http://www.badpolitics.ro/tag/marco-maximilian-katz/.

[10] Vasile Zărnescu, „Radu Ioanid sperjurul: persona non grata“, pe  http://www.altermedia.info/romania/2012/09/21/radu-ioanid-sperjurul-persona-non-grata/.

[11] Cf. http://www.napocanews.ro/2013/09/ar-fi-o-adevarata-nenorocire-sa-apara-un-zelea-codreanu-in-momentul-de-fata-excrocul-politic-razvan-theodorescu-lehamitea-tinerilor-nu-trebuie-sa-se-transforme-intr-o-misc.html/comment-page-1.

[12] Cf. http://ro.altermedia.info/romania/2004/10/21/industria-holocaustului/.

[13] Cf. http://ro.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer.

[14] Cf. https://www.google.ro/search?q=%22Robert+Faurisson%22&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h8gUU4iyB-aBywOCkYHAAw&ved=0CEMQsAQ&biw=1280&bih=829.

http://www.altermedia.info/romania/2014/10/09/a-n-poliak-si-khazaria/

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2024