Savantul care a fondat Laboratorul de cercetări în electroliza metalelor din Bucureşti

Scris de DP. Posted in Cultura


Savantul Iosif Lingvay, fondatorul Laboratorului de cercetări în electroliza metalelor din Bucureşti, s-a născut la Sighetu Marmaţiei, la 25 februarie 1949, dintr-o veche familie înnobilată în anul 1649 de către principele Rakoczi Gyorgy II.

Dr. ing. Lingvay s-a născut la 25.02.1949, la Sighetu Marmaţiei. Studiile generale şi liceale le-a absolvit tot în „capitala” Maramureşului Istoric, devenind apoi absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, inginer chimist, specializare: tehnologii electrochimice şi protecţii anticorosive - promoţia 1972. Este angajat inginer la Fabrica de Semiconductori din capitală (IPRS Băneasa) unde se ocupă de dezvoltarea diodei cu siliciu şi a tiristorilor, o noutate pentru România. Lucrează apoi ca inginer proiectant principal la Uzina Piese Schimb Auto "Maramureşeana" din Sighetu Marmaţiei unde a pus în funcţiune atelierul de galvanizare şi a specializat în domeniu o serie de ingineri. Din anul 1985 este invitat să lucreze la Institutul de Cercetări şi Proiectări în Electrotehnică unde, în anul 1991, organizează un nou laborator, cel de cercetări în electroliza metalelor. Cariera dr. ing. Iosif Lingvay a fost marcată de o serie de invenţii brevetate în România şi peste hotare, recompensate cu zeci de medalii.

Proiecte reprezentative derulate - experienţă managerială:

EEC - DG XII, contract no. JOU2-CT92-0108 "Corrosion and scaling in geothermal systems" (Resp. Proiect - part. RO) 1994-1996

RELANSIN 489 / 2000, Dispozitiv corp-solid în construcţie hibridă, destinat electroprotecției și combaterii coroziunii subterane accelerate, prin curenţi de dispersie atât în c.c., cât și în c.a. (Director proiect) 2000-2002

RELANSIN 1109 / 2001, Sistem și echipament performant destinat protecţiei anticorosive active a reţelelor metalice subterane (Director proiect) 2001-2004

RELANSIN 1120 / 2001, Tehnologie și echipament specific destinat creşterii mentenabilității și fiabilităţii cablurilor electrice subterane de medie tensiune Director proiect 2001-2003

INVENT 5 / 2001, Dispozitiv de protecţie și decuplare electrică (Director proiect) 2001-2004

INVENT 50 / 2002, Dispozitiv de electroprotecție a structurilor metalice care funcţionează în medii explosive (Director proiect) 2002-2004

RELANSIN 1646 / 2003, Anod performant pentru protecţii anticorosive active (Responsabil proiect) 2003-2004

AMTRANS 6C12 / 2003, Sistem complex de electrosecuritate și protecţie împotriva acţiunilor distructive prin coroziune ale curenţilor de dispersie vagabonzi, a structurilor de beton armat aferente metroului din Bucureşti (Director proiect) 2003 -2006

AMTRANS 7C22 / 2004, Metode de combatere și prevenire a efectelor negative produse de microorganisme în special în infrastructura liniilor de metrou (Responsabil proiect) 2004 -2006

CEEX- AMCSIT Politehnica 264 / 2006, Cercetări teoretice şi experimentale privind comportarea materialelor electroizolante, în scopul fundamentării studiilor de diagnoză şi predicţie inteligente (Responsabil proiect) 2006-2008

CEEX INFOSOC 136 / 2006, Diagnoză şi predicţie inteligentă şi activă a construcţiilor cu structura de rezistenţă în mediul înconjurător complex poluat (Responsabil proiect) 2006-2008

CEEX AMTRANS X2C37 / 2006, Impactul câmpurilor electromagnetice de natură antropică asupra ecosistemelor (Responsabil proiect) 2006-2008
Titlul ştiinţific:

Dr. Ing. - Institutul Politehnic Bucureşti 1984 - Teza: "Prelucrări electrochimice în tehnologia de fabricaţie a dispozitivelor semiconductoare cu siliciu"
Asociaţii profesionale:

Membru în: IEEE, EMT, Egyptian Corrosion Society, Membru asociat de peste hotare a Academiei Maghiare de Ştiinţe, KAB.
Medalii / distincţii:

Diplomă de excelenţă în cercetare (M.Ed.C - 2000 şi 2006), 6 medalii de aur, 5 medalii de argint şi 3 medalii de bronz la diverse târguri internaţionale de brevete şi invenţii-inovare (Brussel, London, Geneva etc.)
Publicaţii ştiinţifice:

Autor / coautor la: 14 cărţi / capitole carte; 24 articole în reviste internaţionale de prestigiu (cotate ISI), 41 de articole în reviste indexate în bazele de date internaţionale, 163 de lucrări în volumele (cu ISBN / ISSN) unor manifestări ştiinţifice internaţionale cu comitet de selecţie, 22 brevete de invenţie din care 12 în aplicare/valorificare(te) etc.

Publicaţii de popularizare a ştiinţei, a radioamatorismului - radioelectronicii:

Autor / coautor pentru 2 cărţi şi peste 100 articole în: Sport şi Tehnică, Tehnium, Almanah Tehnium, Ştiinţă şi Tehnică.

http://www.gazetademaramures.ro/savantul-care-a-fondat-laboratorul-de-cercetari-in-electroliza-metalelor-din-bucuresti-13270

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2022