15 proiecte de hotârâre pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș

Scris de CJMM. Posted in Administratie


Joi, 29 mai, cu începere de la ora 12:00, în sistem videoconferință, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna în curs. Pe ordinea de zi a ședinței condusă de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, alături de care s-au aflat vicepreședinții Ioan-Doru Dăncuș și George Moldovan, dar și secretarul județului, Aurica Todoran, s-au regăsit inițial 16 proiecte hotărâre și un punct suplimentar, două dintre acestea fiind retrase, urmând să fie dezbătute în cadrul următoarei întruniri.
Primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a vizat rectificarea bugetului Judeţului Maramureș, pe anul 2020. Mai exact, este vorba despre rectificarea pozitivă a bugetului pe anul 2020 a Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, prin majorarea veniturilor cu suma de 1.460,00 mii lei, valoarea fiind defalcată astfel: 500 mii lei venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, 300 mii lei subvenţii din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale şi 660 mii lei sume alocate pentru stimulentul de risc, care va fi acordat medicilor aflați în prima linie a luptei împotriva noului coronavirus.
Aleșii județeni au fost de acord și cu proiectul privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”, pe anul 2020. În urma solicitării din partea Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte, structură de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Județean Maramureș, a fost aprobată introducerea a unui nou obiectiv de investiții încadrat la categoria „Cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF şi a altor studii”,  cu denumirea „Servicii pentru elaborarea studiului de impact asupra sănătății publice”. Valoarea finanțării necesară implementării proiectului este de 25 mii lei și se va asigura din fondul de rezervă. Totodată, pentru a susține financiar aceste modificări a fost aprobată și contribuția Consiliului Judeţean Maramureş, la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară, printre care și utilizarea sumei de 25 mii lei, în scopul finanțării serviciilor pentru elaborarea studiului de impact asupra sănătății publice..Județul Maramureș se va înfrăți cu Raionul Hîncești din Republica Moldova

Un alt proiect de hotărâre asupra căruia aleșii județeni și-au oferit acordul a privit înfrăţirea Județului Maramureş cu Raionul Hînceşti din Republica Moldova. Înfrățirea vine ca urmare a interesului manifestat de ambele părți, în vederea stabilirii relațiilor de cooperare cu scopul creșterii capacităților instituționale a autorităților publice locale din unitățile lor administrative, asigurării dezvoltării economico - sociale a comunităților locale, precum și pentru implementarea unor proiecte transfrontaliere și cu finanțare din partea Uniunii Europene, în conformitate cu legislația în vigoare în România și Republica Moldova.

În cadrul ședinței au mai fost aprobate modificările intervenite în domeniul public al Judeţului Maramureş în cursul anului 2019, dar și proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, situat în localitatea Satulung, nr. 379 şi nr. 385. A fost votată și solicitarea trecerii unui bun imobil din domeniul public al județului Sălaj, în domeniul public al județului Maramureş. Bunul în cauză, un teren în suprafață de 580 mp. va fi utilizat în vederea realizării investiţiei „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”..

Următoarele proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au făcut referire la aprobarea devizului general și modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea drumului judeţean DJ 109F, sectorul Limită judeţ Sălaj - Târgu Lăpuş (DN 18B) - Dămăcușeni - Rogoz (DJ 171)”. Aceste modificări, chiar dacă vin să soluționeze problemele identificate la rețelele de apă din Târgu Lăpuș și Coroieni, nu implică o creștere a costurilor totale ale investiției.

Aleșii județeni și-au acordat votul și pentru referatul privind propunerea de respingere a Plângerii prealabile formulate de Comuna Coltău, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 14/2020 pentru aprobarea punerii la dispoziţie a unui teren în vederea amenajării unei platforme pentru stocarea temporară a deşeurilor menajere, înainte de valorificare sau tratare. Prin intermediul acestei hotărâri, Consiliul Județean Maramureș își exercită dreptul conferit de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care conferă instituției atribuțiile și prerogativele legale de a adopta hotărâri privind asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes județean, în speță serviciul de salubrizare. În referatul de specialitate prezentat aleșilor județeni s-a arătat că în cuprinsul plângerii prealabile, petentul nu aduce critici privind legalitatea hotărârii menționate, ci critici privind poluarea, acestea fiind acoperite prin faptul că autoritățile de mediu au agreat soluția adoptată de Consiliul Județean Maramureș, constatându-se astfel că nu există motive de nelegalitate atât sub aspect procedural, cât și de fond, în legătură cu adoptarea Hotărârii nr. 14/29.01.2020.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020